TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Tobias-Skolens leder & undervisere

Tobias-Skolen er grundlagt og ledes af Lene Ince. Hun står for hovedparten af undervisningen samt videreudviklingen af skolen, af undervisningsmaterialer mv. og er ansvarlig for, at skolen løbende tilpasses FaDPs etiske retningslinjer og kriterier for psykoterapeutuddannelser, der ønsker at uddanne psykoterapeuter, der har mulighed for at blive godkendt til titlen Registreret Psykoterapeut. En ganske banebrydende registreringsordning, der er i sin vorden.

Lene indgår naturligvis også i et team af ekstremt kompetente undervisere, som er håndplukket til at undervise og formidle deres visdom og erfaring til de studerende på psykoterapeut-uddannelsen.

Undervisere på Tobias-Skolen

Skolens undervisere er håndplukkede til at undervise og formidle deres visdom og erfaring på deres passions- og kompetenceområder. 

At udbyde en så integrativ uddannelse til psykoterapeut, kræver et modent, erfarent og bredt underviserteam, og det er med ydmyghed, taknemmelighed og meget stor glæde at jeg kan præsentere teamet bag Tobias-Skolens Integrativ Krops- og Psykoterapeut-uddannelse

Kim HenriksenHenrik Juul/Liv Dhanyo Thommesen/Torben Hansen/Alex Riel/Monica Winther

Lene Ince er skoleleder og hovedunderviser på Tobias-Skolens psykoteraeput uddannelse

Lene Ince

Lene Ince er uddannet indenfor tre forskellige psykoterapeutiske retninger: NLP-terapi/Integrativ Dynamisk psykoterapi/Essentiel Integrativ psykoterapeut.

Med baggrund som FDZ zoneterapeut og Fys. massør har Lene mere end 20 års erfaring i at koble det psykoterapeutiske arbejde med dybt sjælearbejde samt arbejde med krop og energi. Sammen med teorier om psykologi, psykospiritualitet og kropspsykologi er det Lenes erfaringsrejse, der danner grundlag for Tobias-Skolens samlede terapi-form: Spirituel Integrativ krops- & Psykoterapi.

Lene har desuden en bred erfaring som underviser, kursusafholder, foredragsholder og supervisor. Læs videre

 

"Jeg er kreativ, procesorienteret og levende i min undervisningsform, men arbejder bestemt også med en god portion struktur og målrettethed."

Jeg elsker at udarbejde undervisningsmateriale og uddannelsesplaner, der fører den enkelte elev igennem en spændende proces, hvor læringen forplanter sig både mentalt, følelsesmæssigt, og sjæleligt. Jeg ynder at undervise på en måde, der rummer hele gruppen og den gruppedynamik, der udspiller sig og samtidig berører den enkelte elev på et dybt plan.

Det er med stor glæde at jeg  formidler og leverer den Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapi videre til andre - en terapiform, som det har taget mig over 20 år at samle til den unikke helhed som det er i dag.

► Læs mere om tankerne bag Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapi

Kim Henriksen er en af hovedunderviserne på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Kim Henriksen

Kim er, sammen med Lene, der fortsat er hoveunderviser på skolen, med til at løfte, nære og bære den største del af undervisningen.

Med sin baggrund inden for Process work og Arnold Mindells arbejde skaber Kim et levende, kreativt og procesorienteret rum, hvor dybde, nærvær og det sansede er i centrum.

Kim har over 30 års erfaring i at arbejde med mennesker. Noget af den erfaring har i ydmyghed ført til den indsigt, at  ”al glæde kommer fra at ønske glæde for andre”, og, at det kan være hulens svært at efterleve...

► Læs mere om Kim

Kim er uddannet MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. Certificeret fascilitator i gruppeprocesser fra Process Work Center i Portland. Han har en 4 årig psykoterapeut uddannelse, er supervisor og coach. Oprindelig er han uddannet performer og lavet danse- og performance forestillinger og kulturevents. Han underviser i blid Hatha Yoga, Sensitiv Yoga og Hot Yoga.

Kim har gennem mere end 30 år været selvstændig terapeut, supervisor, underviser, coach og ledelseskonsulent og i perioder været ansat som procesledelses- og organisationskonsulent. Han har desuden være projektleder for tværfaglig team i projekt Whiplash, for mennesker udsat for ulykker og traumer. 

 

Liv Dhanyo Thommesen underviser i familieopstillinger på Tobias-Skolen

Liv Dhanyo Thommesen

Liv Dhanyo Thommesen har en psykoterapeutisk grunduddannelse og har siden videreuddannet sig inden for områder som Familieopstilling v/Bert Hellinger, Procesorienteret Psykologi v/Arnold Mindell, Krops-, Chok- og Traumeforløsende Terapi v/Lisbeth Marchner og Barbette Rotschield, Imago Par- og relationsterapi v/ Kirsten Seidenfaden og Piet Dreiby, Kybernetisk Psykologi v/Ole Vedfelt, Systemisk Supervision og Konsultation på Dispuk samt en mængde kurser og seminarer for at holde sig opdateret.

Krops- og Psykoterapeut, mpf. Liv har en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony. Suppleret op med healing, Shiatsu og massage samt en psykoterapeutisk grunduddannelse. 

► Læs mere om Liv

At arbejde med mennesker har altid betydet meget for mig og jeg begyndte derfor allerede som meget ung, at færdes i miljøer, hvor personlig- og spirituel udvikling var i centrum. Allerede som 18-årig deltog jeg i mine første meditations- og terapigrupper. I begyndelsen af 20´erne påbegyndte jeg en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony, suppleret op med healing, Shiatsu og massage.

Dog er det min erfaring, at arbejdet med kroppen ikke kan stå alene, hvis klienter skal opnå bearbejdning og forløsning af dybere temaer. Skal det dybere potientiale frisættes, må indgangsvinklen nødvendigvis være både gennem krop og psyke. 

Jeg påbegyndte derfor et terapeutisk træningsforløb i en gestalt og psykosyntetisk inspireret metode, Voice Dialogue, v/Hal og Sidra Stone, og blev fascineret af dybden og mangfoldigheden i denne kombination.

Herefter arbejdede jeg i en årrække med disse redskaber. Sideløbende deltog jeg i træninger inden for moderne dans og teater, som jeg ligeledes integrerede i mit arbejde med mennesker. 

Monica Winther er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut fra Tobias-Skolen og underviser i patologi

Monica Winther

Monica Winther er uddannet sygeplejerske 1994 og arbejder i dag indenfor den komplementære medicin.

Monica er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2012 fra Tobias-Skolen.

► Læs mere om Monica

Min tilknytning til Tobias-Skolen gennem snart 8 år gør, at jeg helt igennem kender til skolens værdier, metoder og normer. Jeg har siden 2010 haft egen psykoterapeutisk klinik  i Snekkersten.

Jeg arbejder bl.a. med mennesker, som er i direkte eller indirekte kontakt med livstruende sygdomme og derigennem med de eksistentielle menneskelige livsvilkår, og jeg har siden 2009 arbejdet med døden og dødsprocesser hos klienter og patienter.

Alex Riel underviser i filosofi og kvantefysik på Tobias-Skolen

Alex Riel

Alex Riel er uddannet som cand. mag. i filosofi samt psykologilærer fra Kbh's universitet. Andre beståede fag på Kbh's universitet: religionsvidenskab og fænomenologi, renæssancestudier, minoritetsstudier, kønsstudier.

Uddannet i Spiral Dynamics integral ved Dr. Don E. Beck i Tyskland og i Holland, med certifikat I,II & III i SDi i 2004.

► Læs mere om Alex

Jeg har undervist siden 1997 på folkeuniversitet Kbh., på højskoler i udlandet bl.a. Sverige, Vietnam, Thailand og Indonesien, samt på kursuscenter under Køge Handelsskole.

Jeg har undervisningserfaring i følgende emner: Kommunikation, pædagogik, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, transpersonlig psykologi, kulturfilosofi, filosofihistorie, identitetsfilosofi, livsfilosofi, humanistisk videnskabsteori, kvantefilosofi, evolutionsbiologi, bevidsthedsfilosofi og forskning, religionsvidenskab, Vestens mystikere, Hinduisme, Buddhisme, kristendom og New Age filosofi.

Jeg har været initiativtager til Det Holistiske Universitet, hvor jeg står for indholdet og for undervisningen på Den Holistiske Grunduddannelse. Desuden initiativtager til Institut for Noetisk Livsfilosofi, hvor jeg står for linjeuddannelsen: Praktisk Livsfilosofi. 

Forfatter til bøgerne: Mystik & Videnskab og Praktisk Livsfilosofi. 
Bestyrelses-medlem for Holma College of Integral studies 1996-1999.

Dorte Eldrup er bogholder og uddannet Spirituel integrativ krops- og psykoterapeut på Tobias-Skolen og vikarierer på psykoterpeutuddannelsen

Dorte Eldrup

Dorte er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut fra Tobias-Skolen.

Dorte er vikar for skolens undervisere i tilfælde af akut fravær. Derudover er hun som "gammel" bogholder fast underviser på det obligatoriske modul om klinikdrift. 

► Læs mere om Dorte

Jeg har været en del af Tobias-Skolen siden starten af 2010, og jeg har skolens liv og værdier ”inde under huden” på alle måder.   

 I min klinik, i Randers SØ, arbejder jeg med både individuelle klienter og mindre grupper.

Jeg er meget optaget af at støtte mennesker igennem svære perioder, som tab, sygdom og livskriser.Perioder, der alle er de grundvilkår, vi støder på gennem vores liv. Det kan være livstruende sygdomme, tab og sorg eller de kriser, der kan udspille sig i vores parforhold.

Jeg arbejder også med de mennesker, der føler, at deres liv er kørt fast eller gør ondt.