TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Tilmeldingsskema Tobias-Skolen

Uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut

 

Betaling forud - rabat 1.000 kr.
Betaling almindelig
Betaling i rater
Jeg er indforstået med, at tilmelding og betalingsaftale er bindende for indeværende skoleår, og at evt. framelding midt på et skoleår ikke berettiger til nogen form for økonomisk refusion.