TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Tilmeldingsskema Tobias-Skolen - meritoptagelse

Uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut

Betaling forud/ 3 mdr. før start - rabat 1.000 kr.
Betaling almindelig/1,5 mdr. før start
Betaling i rater - Specificer i feltet nedenfor hvordan
Jeg er indforstået med, at tilmelding og betalingsaftale er bindende for indeværende skoleår, og at evt. framelding midt på et skoleår ikke berettiger til nogen form for økonomisk refusion.