TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Find din terapeut

Her på siden finder du øverst en liste over Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapeuter uddannet på Tobias-Skolen.

Nederst finder du listen over de af skolens nuværende psykoterapeutstuderende og terapeuter, der som led i psykoterapeutuddannelsen tilbyder terapi til fordelagtige priser.

Terapeuterne har alle deres eget specielle udtryk og arbejdsform.  Nogle tilbyder også sessioner via Skype og på telefonen. Læs om hver enkelt, klik videre til deres egen hjemmeside eller tag kontakt til den enkelte og spørg ind til, hvordan han eller hun arbejder. En sund og god kemi er altid en afgørende faktor for et sundt terapi-forløb, så herfra er det op til dig at mærke efter, om kontakten og kemien er, som du ønsker.

Alle studerende og færdiguddannede går i løbende supervision og du kan læse om forskellene på studerende, teraepeut og psykoteraepeut her.

 

Færdiguddannede psykoterapeuter

Sjælland

Ida Stüczen tilbyder psykoterapi i Helsingør - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Helsingør

Helsingør

Ida Stüczen

Færdiguddannet i 2012

I mit terapeutiske arbejde er jeg optaget af hvordan vi gennem kropsterapi og arbejdet med kroppen mod større kropsbevidsthed, kan forandre os i retning mod vores fulde potentiale. At skabe kontakten til vores inderste sandhed og den vi dybest set er. 

Som terapeut er jeg omsorgsfuld, nærværende og engageret og søger at skabe et trygt, kærligt og tillidsfuldt rum for mine klienter. Jeg arbejder med samtale- og kropsterapi. Har personlig erfaring med generaliseret angst. 

Jeg tilbyder terapi i Helsingør. Pris kr. 750,00 for 1½ time.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Ida

Monica Winther tilbyder psykoterapi i Ringsted - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Ringsted

Helsingør - Snekkersten

Monica Winther

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2012

Som terapeut elsker jeg kontakten og relationen med klienterne og være en del af deres rejse er for mig et kæmpe privilegium.

Mine sessioner kan indeholde kropsterapi, tegneterapi, samtaleterapi, bevægelse, traumeforløsende øvelser og et dybt relationelt rum.  Du er i centrum og det  vigtigste for mig er, at det arbejde vi laver sammen er forløsende og transformerende for dig.

Jeg tilbyder terapi i Nygård v/Espergærde. Pris kr. 850,00 for 1½ time.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Monica

Gitte Sebrine Pedersen tilbyder psykoterapi i Ringsted - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Ringsted

Ringsted

Gitte Sebrine Pedersen

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2012

En god terapeut er for mig nærværende, indfølende, åben, klar, kreativ og i stand til på et dybt niveau at  "møde" og gå i "relation" med det der længes efter forløsning og transformation i klienten.

I mit terapeutiske rum arbejder jeg med dybe, autentiske, kreative og alkymistiske processer, der indrager kroppens intelligens. Derudover inddrager jeg gerne kunstterapi. Som terapeut er jeg nærværende, indfølende og legende i min tilgang.

Jeg tilbyder terapi i Ringsted. Pris kr. 750,00 for 1½ time.

Læs mere om Gitte

 Terapeut Maria Louise Jalksø tilbyder terapi i København, Vesterbro og på Skype eller telefon - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

København

Maria Louise Jalksø

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2018

Nogle gange kan drømmene og håbet synes langt borte og livet kan opleves håbløst og meningsløst. Der kan være mange grunde til, at man kommer ind i de følelser – det kan være i relationen til partneren, børnene, arbejdspladsen eller noget andet. Ofte er negative mønstre skabt i tidligere relationer, hvorfor det kan være svært at bryde de negative dynamikker selv. Ved at arbejde i en tæt relation i terapeutisk sammenhæng, er det muligt at skabe nye og mere positive mønstre for sig selv.

Jeg har særlig interesse for at arbejde med de forhold, der ligger til grund for, at man udvikler lavt selvværd, negative tankemønstre, afhængighed og misbrug, følelser som skam, skyld, forkerthed og ensomhed. Jeg tror på, at når vi mennesker bliver mødt med varme, nænsomhed og rummelighed, kan de følelser fylde mindre og dermed give plads til, at noget andet kan vokse frem.

Jeg anvender forskellige samtale- og kropsterapeutiske redskaber – alt efter, hvor du er. Derudover arbejder jeg meget inden for det meditative felt, da det dels træner vores bevidsthed, men samtidig beroliger dit nervesystem. På den måde har jeg fokus på hele dig.

Jeg har gennem de sidste ni år haft samtaler med psykisk sårbare mennesker, der oftest var på kanten af uddannelse og job. Sideløbende har jeg specialiseret mig i psykoterapi, stress, mindfulness og coaching samt deltaget i workshops og retræter inden for feltet. Desuden arbejder jeg frivilligt i TUBA, som tilbyder terapi til voksne, der er børn af alkoholikere.

Jeg tilbyder terapi i København K. Pris 750 kr. for 75 min. Tlf. 3132 8118

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Maria Louise

Anne-Vibeke Pedersen tilbyder terapi i Nordsjælland og København Ø - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

København Ø - Hellebæk

Anne-Vibeke Pedersen

Certificeret Spiriuel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2018

Som terapeut elsker jeg de der magiske øjeblikke, hvor energien i rummet fortættes, og det er tydeligt, at klienten indser, erkender noget skelsættende, noget nyt.

Noget der giver et indre kvantespring, og som erkendes i både tankerne og forståelsen, følelserne og kroppen – over det hele. Mine sessioner kan indeholde….samtale, energiarbejde, forskellige former for kropsterapi, tegneterapi, stolearbejde, delpersonlighedsarbejde, indre barn, indre forældre.

Jeg tilbyder terapi i København Ø. Pris kr. 500,00 for 1½ time. Tlf. 2660 4883

Skriv til Anne-Vibeke

Jylland

Psykoterapeut Maria Holmboe tilbyder psykoterapi i Aarhus - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Aarhus

Gl. Ry

Maria Holmboe

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2016

Jeg elsker det dybe, forløsende arbejde med mennesker. At se et menneske vokse for øjnene af mig. Hvordan mennesker gennem smerten, kan hente sig selv hjem igen, og vågne til nye dybder, nye højder. Som terapeut er jeg kærlighedsfuld, rummelig, favnende, ydmyg og nænsom.

Jeg tilbyder terapi i Gl. Ry. Mine sessioner varer ca. 90 minutter. Pris kr. 700,00. 

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Maria

Grethe Raabe Hvam tilbyder psykoterapi i Aarhus - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Aarhus

Aarhus - Hjortshøj

Grethe Raabe Hvam

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2015

Som terapeut elsker jeg at opleve mennesker finder hjem til sig selv, at de kan  være mere ægte til stede i livet.

De kvaliteter der beskriver mig bedst som terapeut er lang terapeutisk erfaring, hjertevarme og rummelighed. Mine sessioner kan indeholde samtale, procesarbejde via positionsøvelser, tegneterapi eller fordybelse gennem kroppen mm. Derudover energiarbejde samt kropsterapi via massage.

Jeg tilbyder terapi i Hjortshøj, nær Aarhus. Mine sessioner varer op til 1,5 time. Prisen er 700 kr.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Grethe

Psykoterapeut Jimmy Viborg tilbyder psykoterapi i Sabro ved Aarhus - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Aarhus

Aarhus - Sabro

Jimmy Viborg

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2016

Som terapeut elsker jeg de øjeblikke, hvor klienterne får øje på deres kerne kvaliteter (de værdier som vi alle rummer) og lander i dem selv. 

Terapi handler for mig om at skabe et rum, hvor klienten bliver set, mødt og rummet. En god terapeut er for mig en der møder klienten nærværende, rummende, tilladende og ufordømmende, så der dermed skabes et trygt felt, hvori klienten kan læne sig ind i og vækste.

Jeg tilbyder terapi i Sabro v/Aarhus. Pris kr. 600,00 for 1½ time.

► Find inspiration på min hjemmeside

Kontakt Jimmy

Psykoterapeut Dorthe Damkjær tilbyder psykoterapi i Aarhus - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Ry

Aarhus - Tranbjerg

Dorthe Damkjær

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2016

Jeg tager udgangspunkt i de udfordring du kommer med. Jeg brænder for at arbejde med at forløse problemstillingerne på et dybere plan og at nå til de grundlæggende årsager. 

Tryghed og dybde er nøgleord i min terapi. Jeg anvender samtale, krops- og energiarbejde, familieopstilling, åndedrætsterapi, tranceinduktion, tegneterapi, drømmeterapi m.v.

Jeg tilbyder terapi i Aarhus/Tranbjerg.  Pris pr. session kr. 500,00.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Dorthe

Psykoterapeut Camilla tilbyder psykoterapi i Aarhus - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Aarhus

Aarhus

Camilla

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2016

Jeg brænder for at arbejde med det relationelle felt, så alle former for problematikker som du kan have i dine relationer, hvad enten det er til partneren, familien, vennerne eller kollegaerne, vil vi kunne være undersøgende på sammen.

Desuden brænder jeg for at arbejde med mennesker, der har været udsat for vold og overgreb i deres barndom eller voksenliv. Med et ønske om at møde dig i et åbent, ufordømmende, hjertevarmt rum bruger jeg en lang række terapeutiske værktøjer som kombineres efter behov.

Jeg tilbyder terapi i Århus. Pris kr. 600,00/75 min. Tlf. 3122 2799

Psykoterapeut Mai Rosenkilde tilbyder psykoterapi i ikast - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Ikast

Ikast

Mai Rosenkilde

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2016

Mit ønske er at hjælpe dig til nænsomt at slippe begrænsende overbevisninger, mønstre og kropsspændninger, så du derigennem kan leve et liv i større frihed, med de bedste forudsætninger for, at du kan udleve dit fulde potentiale.

Kropsarbejdet har en særlig stor plads i mit hjerte og i mine terapisessioner. Jeg arbejder dynamisk og kreativt med bl.a. kropsterapi, terapeutisk massage, samtaleterapi, tegneterapi, drømmearbejde, åndedrætsterapi, systemisk opstilling, meditative guidninger og tranceinduktion.

Jeg tilbyder terapi i Ikast. Pris 700 kr. for 75-90 minutter.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Mai

Hanne Tempeldal tilbyder psykoterapi i Ringsted - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Randers

Randers

Hanne Tempeldal

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2014

Jeg tilbyder terapi med fokus på det hele menneske, krop, sind og ånd – oplevet med sanser, følelser, tanker og impulser. Min rolle som terapeut er at være en medspiller/et kærligt vidne/en impulsgiver til, at du må finde det sted i dig, som kan navigere og frisætte dig i livet og der finde den vej, som er god for dig at vandre – uanset hvad gamle overbevisninger, smerter og strategier måtte forsøge at fastholde.

Det ligger mig meget på sinde og hjerte, at skabe et rum i terapien – et rum til mødet, til væren, til bevægelse, øget bevidsthed, forløsning og fred.

Jeg tilbyder terapi i Randers. En session varer 1½ time og koster 850 kr.

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Hanne

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Hanne

Dorte Eldrup tilbyder psykoterapi i Silkeborg og Ry - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Silkeborg

Ry

Terapi hos Dorte Eldrup

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2014

Mit arbejde som terapeut bygger på grundtanken om "det hele menneske", krop, sind og kerne/sjæl/ånd. Mit dybe ønske er, at hjælpe dig til at forløse blokeringer af energi, og at forløse traumer, tidlige sår, uhensigtsmæssige mønstre og modstande i et levende og bevægende rum, hvor der er plads til at være dig, lige som du er. Intet er for småt eller for stort at bringe ind i mit rum.

Er du ramt af alvorlig sygdom - enten selv eller som pårørende, har du mistet eller er der problemer i jeres parforhold? Så tag et kig på min hjemmeside om netop disse udfordringer.

Jeg tilbyder psykoterapi i Ry. Pris kr. 850,00 for 1½ time.

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Dorte.

►​ Læs min blog

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Dorte

Psykoterapeut Christence Kalf tilbyder psykoterapi i Ry og Brædstrup - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Ry

Ry - Brædstrup

Christence Kalf

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2016

I mit terapeutiske arbejde brænder jeg for at hjælpe dig til at finde vej ud af mørket og tilbage på den vej, som nærer dit potentiale bedst muligt.

Jeg tilbyder samtaleterapi, kropsterapi, åndedrætsterapi og energiarbejde. Derudover tilbyder jeg også hesteassisterede sessioner. Min terapi foregår i den smukke natur mellem Gl. Rye og Brædstrup.

Pris kr. 700,00 for 1½ time. Tlf. 2025 0512

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Christence

psykoterapeut Anne Kirstine Overgård tilbyder psykoterapi i Skanderborg - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Skanderborg

Skanderborg

Anne Kirstine Overgård

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2015

Jeg ser det som min sjæls formål at støtte mennesker gennem de sorger, som livet giver dem. Gennem terapien bliver det muligt at anvende det at miste en kær, miste sig selv eller miste fodfæste som et afsæt til at kunne træde endnu mere ind i livet.

En bærende kraft i mit arbejde er samtaleterapien, hvor jeg anvender flere forskelige metoder, men jeg inddrager i høj grad også kroppen i form af f. eks energiarbejde og massage. I mit virke som terapeut er jeg nærværende, åben, omsorgsfuld og lyttende. Jeg arbejder ud fra hjertet og sjælen og med en stærk etik, dette skaber en samhørighed og den tillid, som jeg håber kan give afsæt for læring og vækst hos den enkelte.

Jeg tilbyder psykoterapiterapi på Virring Overgaard - 8660 Skanderborg. Terapien varer 1½ time. 1. session koster 500,- kr. Herefter 650,- pr. session.

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Anne Kirstine.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Anne Kirstine

Marianne Kaufmann tilbyder psykoterapi i Ans By ved Viborg - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Silkeborg

Viborg - Ans

Marianne Kaufmann

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2015

Min mission som holistisk terapeut er at understøtte det hele menneskes udvikling hen imod indsigt, helbredelse og lykke. Jeg brænder for den healende energi i det intense nærvær.

De tre kvaliteter der beskriver mig bedst som terapeut er ro, nærvær og healing. Mine sessioner kan indeholde krops- og psykoterapeutiske værktøjer, Reiki healing, spirituel formidling, meditation, zoneterapi m.m.

Jeg tilbyder psykoterapi og integrerede behandlinger i 8800 Viborg og 8643 Ans By.  Pris kr. 750,00 for 1½ time.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Marianne

Elin Pausewang tilbyder psykoterapi i Viborg - Uddannet på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse Viborg

Viborg

Elin Pausewang

Certificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2015

Jeg inviterer dig til at udforske dine indre rum og ressourcer så du kan møde verden på en mere autentisk og kraftfuld måde - uanset hvilken problematik du kommer med (f.eks. stress, sorg, sygdom, lavt selvværd, behov for at finde en ny vej i livet).

Ved siden af de terapeutiske metoder hvor vi bl.a. kan inddrage drømme, krop, energi, meditative øvelser og visualiseringer, åndedrætsterapi mm., arbejder jeg især med kunstneriske udtryk og kreative processer, for at forløse indsigter og følelser og åbne op til dit potentiale.

Jeg tilbyder terapi nær Viborg. Tlf.: 2585 7923

Skriv til Elin Pausewang

Australien

Terapeut Marianne Milton tilbyder terapi på skype -Terapi i udlandet.

Australien - Skype

Marianne Milton Bache

Cetificeret Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut 2017

Ligesom kroppen har en evolutionær visdom til at helbrede og fornye sig selv, når vi kommer til skade, så har vi også en indre visdom til at helbrede vores følelser, sjæl og ånd. Det kræver at vi tør kigge indad og finde kimen til fornyelse og helbredelse. 

Jeg tror på, at vi alle, uanset hvad vi har været igennem i livet, kan rejse os med den rette hjælp og støtte.

Som din terapeut skaber jeg et trygt og nærværende rum, hvor du kan hele og hvor du kan finde vejen hjem. Jeg støtter dig i din proces, så du kan leve dit liv med de drømme du har og med mere energi, harmoni og livsglæde.

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Marianne

► Find inspiration & kontakt mig på min hjemmeside

Elevsessioner - god terapi til en lille pris

Sjælland

Psykoterapeut fra Hildebrandt instituttet Vibeke Olsen tilbyder terapi i Helsingør - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Helsingør

Vibeke Olsen

Psykoterapeut fra Hildebrandt instituttet - 4.-årsstuderende på Tobias-Skolen

I mit terapeutiske arbejde elsker jeg at være del af din magiske rejse, at se et menneskes fordybelse i sig selv, at se dybe sår læges, at se mure brydes ned og opbygges fra et mere sandt og kærligt sted.

Som terapeut er jeg rummelig, respektfuld og nærværende. Jeg kan inddrage tegneterapi, massage, energiarbejde, healing åndedrætsterapi, regressionsterapi, og yogaøvelser.

Jeg tilbyder terapi i Helsingør. Pris kr. 600,00 for 1½ time.

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Vibeke

 Terapeut Marie Rasmussen tilbyder terapi i Valby - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

København - Valby

Marie Rasmussen

4.-årsstuderende

Min mission er, at skabe et trygt og støttende rum, hvor der er plads til hele dig med alt, hvad du indeholder. Alle følelser er tilladt og intet er for stort eller småt til at bringe op i terapien. Mit dybtfølte ønske er at være en støtte og hjælp på din vej til større indsigt, klarhed og balance i dit liv, uanset hvilke udfordringer du står overfor. 

Det er dig og dine udviklingsønsker, der er i centrum. Med nærvær og blidhed, kan vi sammen belyse mønstre, roller og overbevisninger, der kan være styrende for de valg, du træffer i livet. 

Med udgangspunkt i, at vi alle er hele mennesker med både krop, sind og essens, vil du, alt afhængig af situationen, kunne opleve, at jeg nogen gange henleder din opmærksomhed på kropslige symptomer og andre gange stiller jeg dig spørgsmål, som hjælper dig til at reflektere eller til at mærke efter. Mine sessioner kan også indeholde 'indre barn'-arbejde, 'indre forældre'-arbejde, arbejde med overbevisninger, arbejde med dilemmaer, arbejde med roller/delpersonligheder f.eks. med positionsarbejde, tegneterapi, drømmearbejde eller kropsøvelser.

Jeg tilbyder terapi i Valby, tæt på Valby st. og Carlsberg st. En session varer 75 min. og koster 300,- kroner.

► Besøg min Facebookside

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Marie

Kamilla Siquir tilbyder terapi under uddannelse til psykoterapeut i København

København – Amager

Kamilla Siquir

4.-årsstuderende.

Mit ypperste formål med terapien er at hjælpe dig med at få kontakt til din sande kerne og opdage og integrere dine iboende kvaliteter, potentialer og evner. 

Jeg tager altid udgangspunkt i dig og dine intentioner med at arbejde terapeutisk med dig selv. 

Jeg arbejder holistisk med det hele menneske ud fra krop, sind og ånd og benytter metoder som den terapeutiske samtale, kropsterapi, energetisk arbejde, zoneterapi, skyggearbejde og healing af indre barn. 

Jeg tilbyder terapi på Amager i København. En session på 1 1/2 time koster 450,- kroner.

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Kamilla

▶︎ Besøg min Facebookside

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Kamilla

​Psykolog Lærke Marie Trunjer tilbyder terapi i København og Køge - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse i København

København Ø eller Køge

​Lærke Marie Trunjer

4.-årsstuderende og autoriseret psykolog

Jeg har arbejdet som psykolog siden 2012 og har de sidste 10-15 år beskæftiget mig med psykologi, meditation og personlig udvikling igennem retræter, workshops og efteruddannelser.

Jeg tror på, at vi som mennesker ønsker og længes efter at blive set som dem, vi dybest set er, og jeg tror, at vi vokser og gror, når vi mødes med kærlighed. Min dybeste passion og drivkraft er at skabe et trygt og kærligt rum, hvor dit behov kan mødes, og hvor der er plads til, at du, i dit eget tempo, kan udfolde mere og mere af dig.

Jeg arbejder ud fra en integrativ og helhedsorienteret forståelse af mennesket og inddrager dermed både krop, sind og sjæl. Jeg anvender også kropsterapi, som er særdeles velegnet, når den terapeutiske proces kommer derhen, hvor ord ikke rigtig slår til, da vores krop mange gange husker ting, som ikke er tilgængelige for bevidstheden. 

Kroppen er også en meget direkte vej ind i nuet og til mere ro. For når vi sætter fokus på kroppen hjælper det til at flytte fokus fra tankernes hurtige tempo til kroppens lidt langsommere, sansende nærvær. 

Jeg tilbyder terapei på Østerbro - 750 kr/75min. eller i Strøby (syd for Køge) - 600 kr/75 min.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale på 5194 2707 eller skriv til mig.

► Find inspiration på min hjemmeside.

Skriv til Lærke

Maria Søby tilbyder terapi på Østerbro i København - under uddannelse til psykoterapeut København

København - Østerbro

Maria Søby

4.-årsstuderende

Holistisk terapi handler om at møde det hele menneske med alt hvad det er i både krop, sind og sjæl. Jeg tror fuldt og fast på, at du som menneske besidder et indre lys, som oplyser vejen hjem til dig selv og til den, du dybest set er.

Min personlige og faglige erfaring er, at samtaleterapi sjældent kan stå alene, hvis et menneske ønsker dyb og langvarig forandring. Jeg anvender derfor, udover samtaleterapi, forskellige dynamiske tilgange i terapien. Det være sig kropsterapi på briks, healing, kropstegning, drømmearbejde, meditationsteknikker og guidning ned i kroppen samt yogastillinger mm. Jeg tager altid udgangspunkt i dine behov, og det er vigtigt for mig at skabe et trygt og nærværende rum med plads til, at du kan udfolde dig med alt, hvad du indeholder.

Jeg tilbyder terapi i lokaler hos Salig på Østerbro og tager 500 kr for 75 min. Kontakt mig for en uforpligtende samtale på tlf. 3025 8010.

Skriv til Maria

 Suzana Eliza Petersen tilbyder terapi under uddannelse til psykoterapeut i København

København – Vesterbro

Suzana Eliza Petersen

3.-årsstuderende

Terapi kan være én af mange veje til at træde indenfor i dit eget, unikke, indre univers og lære at genkende dine reaktionsmønstre og måder at være sammen med andre på. Jeg tager udgangspunkt i de problemer, du har lige nu, og ser på, hvad der har brug for at komme frem i lyset hos dig. Vi kigger på, hvordan du kan stå stærkt i dit eget lys og opnå en større frihed, ro og balance.

Jeg anvender samtaleterapi, krops- og energiarbejde og kan inddrage andre dynamiske og kreative tilgange i terapien, herunder guidede meditationer, tranceinduktioner, healing, drømmearbejde, massage, akupressur, tegneterapi, kost, naturen, musik.

Jeg er uddannet hypnoterapeut, NLP terapeut, regressionsterapeut, coach/teamcoach, konfliktmægler, spirituel vejleder og reikihealer, dog vægter jeg mest det naturlige, ægte, nærværende møde med et andet menneske.  

Jeg tilbyder terapi i København på Vesterbro, i naturen eller hjemme hos dig, eller via Skype og telefon. En session koster kr. 400 for 90 min. Jeg kan kontaktes på tlf. 40945892. Ring og få en uforpligtende samtale.

Skriv til Suzana

Fyn

Terapeut Camilla Kloster Andreasen tilbyder terapi på Fyn - studerende fra Fyn på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Middelfart - Nørre Aaby

Camilla Kloster Andreassen

4.-årsstuderende

Som terapeut er jeg nærværende og omsorgsfuld. Jeg søger at skabe et tillidsfuldt rum, hvor du kan udfolde dine inderste kvaliteter og være den, du dybest set er, både i dig selv og også i dine relationer.

Jeg arbejder ud fra en forståelse af sammenhæng mellem krop og sind, at de ting vi oplever igennem livet kan sætte sig som fysiske skader og sygdomme, hvilket jeg selv har erfaring med. Vi tager udgangspunkt i der, hvor du er lige nu, og det der fylder hos dig.

Jeg tilbyder terapi på Fyn i Nørre Aaby (ved Middelfart). Pris 650 kr. pr. session 1½ time. Tlf. 4074 5013 

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Camilla

▶︎ Få mere inspiration på min facebook-side

Skriv til Camilla

Terapeut Charlotte Levin tilbyder terapi i Odense på Fyn - studerende fra Fyn på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Odense - Fyn

Charlotte Levin

4.-årsstuderende

Står du et svært sted i livet?

Er du midt i en akut krise? Eller døjer du med mere langvarige udfordringer med selvværd/selvtillid, svære relationer (herunder parforholdsproblematikker), kropslige symptomer, misbrug, stress, angst, rådvildhed, nedsat livslyst eller manglende fornemmelse for retning?

Har du et ønske om at blive endnu mere dig, udfolde dit fulde potentiale og leve det liv, du dybest set drømmer om?

I mine sessioner tager vi sammen på en kærlig og nænsom opdagelsesrejse ind i den verden, som er din – både den ydre og den indre. Jeg kan hjælpe dig til at tage de første skridt, følges med dig et stykke ad vejen eller ledsage dig helt i mål til det sted, hvorfra al terapi kan lykkes – vejen hjem til dig selv. 

Jeg tilbyder terapi på Fyn i Odense C. Pris: 350 kr. for 90 minutter. Tlf: 50 54 66 76

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Charlotte

Jylland

Terapeut Charlotte Østerbæk tilbyder terapi i Nordjylland - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Aabybro - Nordjylland

Charlotte Østerbæk

Terapeut - 4.-årsstuderende

Ønsker du støtte og styrke på din personlige rejse? Er du et menneske som har lyst til at gå på opdagelse i dit eget potentiale? Har du lidt et smertefuldt tab eller står du midt i en sorg? Måske mærker du indre uro og angst eller har andre psykiske reaktioner, der fortæller dig, at du træder nogle skridt, som ikke er gode for dig?

Min tilgang til arbejdet med mennesker og terapi er empatisk, rummelig og respektfuld. Jeg møder dig i forståelsen af, at vi består af både krop, sind og sjæl, og jeg arbejder terapeutisk med alle tre lag.

Uanset hvor du befinder dig på din livsrejse, møder jeg dig med nærvær i en levende og rolig procesorienteret terapi. Jeg tilbyder dig mine kærlige, kreative og kompetente "hænder i ryggen”.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uddybende samtale på 40217571. Jeg tilbyder terapi i Aabybro - Nordjylland. Pris 500,- kroner. Varighed 1-1,5 time.

▶︎ Besøg mig på LinkedIn

▶︎ Besøg min facebook-side

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Charlotte

Skriv til Charlotte

Lone Ottzen tilbyder terapi i Nordjylland - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Aalborg - Vester Hassing

Lone Maria Nyholm Ottzen

4.-årsstuderende

Sanne Salomonsen synger i sangen ”Hjem”:  ”Som et vers der fandt sin sang” og ”at finde frem til det menneske jeg er”. Ord der rør mig dybt og som giver mening i mit arbejde med terapi og mennesker. Måske længes du efter at finde frem til det menneske du er – at komme hjem?

Stress, depression, sorg, afhængighed eller en krop, der larmer på grund af ubearbejdede oplevelser kan bare skygge så meget, at vi ikke kan se lyset, selvom solen skinner!

Måske har du, ligesom jeg havde det, brug for et kærligt rum og et menneske, der kan være med til at kalde dig hjem igen?

Jeg tilbyder terapi i Nordjylland (Vester Hassing)  Pris kr. 500,00 for en session (1½ time). Ring til mig på +45 22 97 05 57

Skriv til Lone Maria

Terapeut Louise Jung tilbyder terapi i Jylland i Aarhus - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Aarhus C

Louise Jung

4.-årsstuderende

Med udgangspunkt i en kærlig og nærværende samtale tager vi fat på det du ønsker at arbejde med. Følelser, tanker, krop, mønstre & adfærd. Jeg inddrager eksempelvis tegne- og kropsterapi. Formålet er, at nå ind i dine dybere lag og at du mærker kontakt til din sandhed. 

Jeg vil inspirere og støtte dig, så du møder dig selv nænsomt og omsorgsfuldt. Jeg vil hjælpe dig til at mærke dig selv, sætte grænser og leve dit liv, som den du dybest set er - i sandhed, kærlighed og frihed! 

Jeg tilbyder terapi i Aarhus C. Mine sessioner varer ca 90 minutter. Prisen er 500 kr. Telefon: 61665797

Skriv til Louise

Terapeut Birgit Nielsen tilbyder terapi i Jylland i Aarhus - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Aarhus C

Birgit Nielsen

4.-årsstuderende

Står du ved et vendepunkt i dit liv, har du mistet en nær person, er ramt af stress eller kan du bare ikke rigtigt finde retningen i dit liv? Jeg vil møde dig der, hvor du er og hjælpe dig på din vej mod at blive mere dig og opleve, at du får fastere grund under fødderne.

Jeg bruger forskellige terapeutiske metoder, for at du kan mærke og får mulighed for at forløse gamle spændinger, traumatiske oplevelser, sorg, vrede eller lignende. Vores krop husker det hele, også selv om vi har slettet det fra hukommelsen.

 For mig er det fantastisk at være med til at opdage de skjulte ressourcer og glemte kvaliteter, som mange af os ikke rigtigt har adgang til. Men får man først løst op for den spændte energi og set tingene i øjnene i et trygt rum, kan der ske mirakler – små som store!

Det, der kommer til at foregå, vil altid være bestemt af, hvem du er, og hvad der er din særlige grund til at søge terapeutisk bistand. Du kan trygt henvende dig – jeg møder dig med åbenhed, nærvær og plads til, at du kan være den, du er.

Jeg tilbyder terapi i Aarhus C. Pris 350,-  kroner for 1½ time. Tlf. 51 78 07 63.

Skriv til Birgit

Anette Beck tilbyder terapi i Århus Hadsten og Randers - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Aarhus - Hadsten

Anette Beck

4.-årsstuderende

Som terapeut møder jeg dig lige der, hvor du er med åbent hjerte. Jeg er nysgerrig på din historie, som den er, uden at være dømmende, men med rummelighed og forståelse.

Mine sessioner kan indeholde forskellige former for samtaleterapi, guidning, kropsterapi, energiarbejde, drømme, tegneterapi m.m. Til alt arbejde med kroppen er der koblet samtale.

Jeg tilbyder træningsterapi i Hadsten mellem Århus og Randers. Mine sessioner 1,5 time og koster 300 kr.

Skriv til Anette

Terapeut Pia Granfeld tilbyder terapi i Frederikshavn i Nordjylland - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Frederikshavn

Pia Granfeld

 Certificeret Spirituel Integrativ Terapeut - 4.-årsstuderende

Som terapeut tilbyder jeg dig et trygt og imødekommende rum, hvor du får lov til at være med alt, hvad der er.

Måske er du ramt af stress, angst og eller depression? Måske er du bare ikke helt tilfreds med dit liv? Måske står du midt i kaos, sorg eller krise? Måske ved du egentlig ikke helt, hvad der er galt, men at noget bare ikke føltes helt godt indeni?

Uanset din problematik, så møder jeg dig med hjertet og forståelse for, at livet kan føles hårdt og gøre ondt. Jeg arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og ved at kroppen husker alt det, vi har glemt. Derfor arbejder jeg bl.a. med krops- og energiarbejde, zoneterapi, traumeforløsningsmetoder, sorgbearbejdning, tegneterapi, drømmearbejde samt systemisk opstilling.

Jeg vil glæde mig til at følge dig på din vej til at blive den bedste udgave af dig selv.

Jeg tilbyder terapi i Frederikshavn til en pris på 500 kr. for 1,5 time. Telefon 8144 1489

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Pia

Terapeut Dorte Liiv Pedersen tilbyder terapi på Djursland nær Aarhus - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Grenå - Fjellerup

Dorte Liiv Pedersen

4.-årsstuderende

Via terapien hos mig har du muligheden for at undersøge, hvordan krop, sind, ånd og miljø spiller ind på dit liiv, så du kan heale sig selv - uden at du behøver søge svarene ude i verdenen.

Hos LiivsTerapi vil det være muligt at se nærmere på bl.a. handlemønstre, symptomer i kroppen eller arbejde med at få ro i hoved og krop og meget meget mere.

Jeg tilbyder terapi i Fjellerup, ved Grenå på Djursland. Da jeg har trapper op til mit terapilokale, kører jeg efter aftale ud til klienter, som er kørestolsbrugere. 

Pris pr. session: 500,- kroner.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på 28255743.

▶︎ Læs hvad klienterne siger om terapi hos Dorte

▶︎ Besøg min facebook-side

► Find inspiration på min hjemmeside

Skriv til Dorte

Camilla Birch tilbyder terapi i Herning - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Herning

Camilla Birch

4.-årsstuderende

Som studerende på Tobias-skolen gennemgår vi en ganske særlig udvikling. Udviklingen til at finde lyset frem i os selv. Det, er lige præcis dét, terapi handler om for mig; at finde tilbage til vores oprindelige selv og stå i vores eget lys, med alt det vi inderholder inderst inde. Jeg har personlig erfaring med mørket og med depression fra mine teenageår.

Jeg arbejder med samtale- og kropsterapi. Vores krop har en fantastisk hukommelse, som kan give os adgang til de dybere lag: Som terapeut skaber jeg et nærværende og kærligt møde, så vi sammen kan nå ned i det ubevidste, med respekt for hvor du er på din rejse lige nu.

Jeg tilbyder terapi i Herning. Pris 350 kr (børn under 12 år 250 kr) for 1½ time. Telefon 27 85 70 13

▶︎ Læs om hvad klienterne siger om terapi hos Camilla

▶︎ Besøg min facebook-side

Skriv til Camilla

Anne-Lise Schierup  tilbyder terapi i Hornslet - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Hornslet - Djursland

Anne-Lise Schierup

4.-årsstuderende

Min mission er at støtte dig til at forløse det, som er din udfordring. Du er måske midt i en livskrise og har svært ved at finde mening med livet. Måske forhindrer gamle traumer dig i at leve dit liv som den, du dybest set er eller måske er du blot nysgerrig på dig selv og ønsker en dybere forståelse af, hvem du er.  Uanset hvad der er dit mål med terapien, vil jeg møde dig med respekt, varme, rummelighed, fortrolighed og kærlig nænsomhed.

Det er min dybeste overbevisning og erfaring, at vi som mennesker har en stor, iboende kraft og visdom, et indre helende rum, som kan hjælpe os, når vi møder livets udfordringer og måske helt uforståelige oplevelser. Af forskellige grunde farer vi nogle gange vild, vi kommer væk fra den, vi i sandhed er og har brug for at blive mødt af en omsorgsfuld og empatisk, ikke dømmende anden.  

Ud fra en dyb personlig overbevisning om, at vore tanker, følelser og krop er indbyrdes påvirkelig, vil du gennem en terapeutisk proces opleve, at jeg giver mulighed for at arbejde med dit tema på anden vis end samtale.  

Jeg tilbyder terapi på landet nær Hornslet, Østjylland, med naturen som nærmeste nabo, hvilket giver mulighed for udendørs sessioner hvis ønsket. Sessioner af 1½ time koster 400,- kroner.  

Hvis du har spørgsmål eller måske er interesseret er du meget velkommen til at kontakte mig, ganske uforpligtende, send mig en sms eller ring på mobil: 2336 1994, så vender jeg tilbage.

▶︎ Besøg min Facebookside

Skriv til Anne-Lise

Terapeut Christina Michelsen tilbyder terapi i Tønder - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Tønder - Sønderjylland

Christina Michelsen

4.-årsstuderende

I terapien er jeg meget opmærksom på at skabe et trygt og roligt rum med plads til, at alt kan udfolde sig præcis i det tempo som det skal. Det betyder, at jeg er meget optaget af, at relationen mellem klienten og jeg kan udvikle sig langsomt og sikkert og på den måde blive fundamentet for, at klienten i tråd med det kan mærke og møde sig selv, som han/hun er med HELE sig.

Det åbner for, at vi sammen kan være nysgerrige og undersøgende på de problematikker, som du som klient oplever fylder i hverdagen. Det er min erfaring, at klienter kommer med et synligt problem, som spænder ben for deres livsudfoldelse på mange måder, men det er ofte, at roden til problemet også viser sig et helt andet ”usynligt” sted.

Rødder har det som bekendt med at være forgrenede, hvilket øger kompleksiteten. Det tager tid og nænsomhed at møde det ”felt”. Jeg skaber et kærligt, nænsomt og tillidsfuldt rum, hvor jeg gør brug af kreative metoder bl.a tegneterapi, drømmearbejde, krops - og energiarbejde og meget andet for at favne og åbne op for den kompleksitet i et fællesskab. Det øger muligheden for at få finde roden og vigtigst af alt at lære at møde den nysgerrigt og med accept.  

Jeg tilbyder terapi i Tønder. Pris 550 kr. for 1½ time.

▶︎ Find mere inspiration på min hjemmeside

Skriv til Christina

Carsten Suurland er under uddannelse til Integrativ psykoterapeut på Tobias-Skolen og tilbyder terapi

Randers

Carsten Suurland

3.-årsstuderende

Terapi handler for mig om at finde ro og balance i krop og sjæl, så vi kan møde hverdagens og livets op- og nedture, uden at blive styret af frygt og angst. Det handler om at være et helt menneske, i en sund sammensætning, der har glæde, mod og overskud til alle sider af livet.

Jeg arbejder med udgangspunkt i en dyb respekt for netop din historie, dig som menneske og som sjæl - hvad end det måtte indeholde. Hos mig er intet forkert. Der findes kun ting, som du kan have et ønske om at ændre.

Jeg tilbyder terapi i Randers. Pris 300 kr. for 1,5 time. Telefon: 3157 1000

Skriv til Carsten

Hilke Tiedemann-Jensen er under uddannelse til Integrativ psykoterapeut på Tobias-Skolen og tilbyder terapi

Åbenrå/Kliplev

Hilke Tiedemann-Jensen

3.-årsstuderende

I mine terapisessioner skaber jeg et trygt og respektfulde rum, hvor du kan være med alt det du er. Jeg støtter dig på din vej, uanset hvilke udfordringer du står over for. Det kan være ubalance i dit liv, mistet kontakt til dig selv, stress, manglende selvværd og mindst tusinde andre ting.

Det, der føles svært for dig, vil jeg i terapi belyse sammen med dig og dermed prøve at hjælpe dig til en større indsigt, klarhed og balance. Jeg arbejder med udgangspunkt i, at krop, sind og sjæl hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt.

Kroppen husker alt, hvad vi iøvrigt har glemt. Derfor  anvender jeg en del kropsterapi og energiarbejde i mine sessioner, for at  skabe tilgangen til de dybere lag af bevidstheden. Tegneterapi, drømmearbejde, systemiske opstilling, arbejde med delpersonligheder og traumeforløsning er blandt de terapeutiske metoder, som jeg anvender.

Jeg tilbyder terapi ved Åbenrå. Pris 350 kr. for 1½ time. Tlf. 2089 7710.

Skriv til Hilke

Ann-Kristina Nielsen tilbyder terapi i Viby J. - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Viby J.

Ann-Kristina Nielsen

3.-årsstuderende

Når du kigger på denne side, er der formentlig noget, der ikke helt er, som det skal være? Noget, der gør ondt? Du er muligvis gået ned med stress? Står evt. over for en skilsmisse? Eller har måske mistet en, der stod dig nær?

Uanset hvad, ser jeg det som min fornemste opgave og et stort privilegium at støtte dig i din personlige udvikling og vækst. Da enhver klient er unik, betyder det, at jeg nok har en overordnet idé om retningen for en given session og forløbet som sådan, men aldrig sidder inde med en række præfabrikerede svar. Vi er med andre ord ligestillede opdagelsesrejsende, når det kommer til at finde frem til, hvordan du bliver meget mere dig, og får det bedre.

Jeg tilbyder samtale (også i det fri), oliemassage og energiarbejde (healing) samt hjemmebesøg (primært seniorer). 10% rabat til pensionister, studerende m.fl

Jeg tilbyder terapi i Viby J. Pris 400 kr. for 1½ time. Tlf. 2275 9107

▶︎ Læs hvad klienter siger om terapi hos Ann- Kristina

▶︎ Besøg min facebook-side

Skriv til Ann-Kristina

Naja Gissum tilbyder terapi på Midtsjællan. - studerende på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse

Midtsjælland

NajaGissum

2.-årsstuderende

Når du beslutter dig for at give dig selv den bedste gave – at se længere ned i dine dybder og begynde at forstå dine livssituationer – så støtter jeg dig i den proces. Det kan være uendeligt svært at gennemskue dine gamle reaktions- og handlemønstre uden én til at hjælpe dig med at belyse det fra forskellige vinkler.

Som klient hos mig bruger vi sammen samtaleterapi, guidninger, gennemgang af dine drømme, tegneterapi, kropsscanninger og meget mere. Alt afhænger helt af, hvad du har brug for, når du træder ind af døren; hvordan du har det, og hvilket mål, du selv ønsker at sætte for terapien. Du sætter retning og tempo, og jeg følger dig på din færd. Det vigtigste er, at du bliver set, som du er her og nu, og du får hjælp til at se dig selv, som du er. Også med de briller, der ikke er lyserøde. Vi rummer alle sammen de grimme tanker og følelser. Det er bare sjældent, at man er parat til at indse og acceptere det. Men grimme følelser og tanker har et budskab til dig.

Gennem terapien skal du også lære at være mere mild og mindre dømmende overfor dig selv. Det er for de fleste en lang og hård rejse til de glemte dybder – og meget interessant og lærerigt. Med et bedre kendskab til dig selv, skal du gerne kunne rumme dig selv og bære dig selv med blidhed og kærlighed.

Inden du beslutter dig for at gå i terapi, så prøv at skabe dig et overblik over, hvilket tema/hvilken problemstilling, du gerne vil arbejde med. Hvad er det, der generer dig? Har du arbejdet med dig selv tidligere? Hvor lang tid vil du tro, at du har behov for at arbejde med dig selv? Hvordan forestiller du dig, at din verden vil se ud, når du har været i terapiforløb? Hvordan vil du tro, at det vil føles at være en ny udgave af dig?

Jeg tilbyder terapi i Borup på Midtsjælland. Pris 350,- for 60 min. Tlf. 9385 7573 

Skriv til Naja

Find din terapeut eller psykoterapeut blandt Tobias-Skolens uddannede psykoterapeuter eller psykoterepeutstuderende. Find din terapeut og få tearapi i København, Helsingør, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Hadsten, Randers, Farsø, Ikast, Herning, Grenå, Ry, Esbjerg, Odense og Middelfart.

 

Er du den næste, der lander her?

Kom til gratis Intro-dag