TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse
Grundtanken i Psykoterapeutuddannelsen er et stærkt fundament og teorien bag psykoterapi. Jung, Bert Hellinger, åndedrætsterapi og psykosyntesens fader Roberto Assagioli

Grundtanken i psykoterapeutuddannelsen

Fundamentet i Tobias-Skolens psykoterapeut-uddannelse er en dyb forståelse af samspillet mellem krop, sind og ånd. Skolens tilgang til arbejdet med det hele menneske udspringer dels af min egen 22 år lange læreproces med tusindvis af klientsessioner, undervisnings- og supervisionsopgaver samt mere end 12 års uddannelse inden for krops- og psykoterapi.

Det var et arbejde, der for mig begyndte med ganske jordnær kropsterapi, som ret hurtigt viste sig at åbne ind til menneskers dybere psykologiske lag og sjælelige natur. Således, over en lang årrække, opstod den Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapi i rummet mellem mine klienter og mig.

Psykoterapeut-uddannelsens teoretiske inspirationskilder

Væsentlige for psykoterapeutuddannelsen er også en lang række nulevende og afdøde psykologer, læger, ”livskloge mennesker” samt terapeuter, der med deres tanker og teorier har været store inspirationskilder. 

I særdeleshed har C.G. Jung inspireret med sin forståelse af individuationsprocessen, det kollektive ubevidste samt hele universet af drømme, symboler og arketyper.  Reich og Lowen med deres forståelse af, hvordan vores forsvar danner krops- og karakterpanser. Lisbeth Marcher med sin udviklingsteori, der anskueliggør hvordan udviklingsfasernes psykologiske temaer kan sætte spor i kroppen.

Bert Hellinger med sit store bidrag i form af familieopstillinger som metode og hans tydeliggørelse af betydningen af vores transgenerationelle ophav. Grof med sit gennemgribende arbejde med at kortlægge bevidstheden og åndedrætsterapien som en fantastisk adgang til menneskets mange lag.

Og sidst, men ikke mindst, psykosyntesens fader Roberto Assagioli, der tilbage i 1980, satte ord på, hvorledes fremtidens psykologi netop ville forstå at alt; tanker, følelser, kropssymptomer, handlinger osv. er energi i forskellige frekvenser – nøjagtig som kvantefysikken er i færd med at dokumentere det. Det er netop ud fra denne flerdimensionelle menneskeforståelse, at vi benytter psykoterapi, kropsterapi og energiarbejde til en samlet og fokuseret terapiform, der både er effektfuld, sjælelig og levende.

Som hovedunderviser og uddannelsesleder på Tobias-Skolen er jeg, sammen med et utrolig kompetent team af undervisere og assistenter, med til at løfte den opgave, det er at drive en psykoterapeutuddannelse, der på alle plan søger kvalitet, etik og høje standarder.

Lene Ince, Skoleleder

Tilbage til Metoder og Teorier

 

Hvad er familieopstillinger?

Find svaret her!