TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Hvad koster en psykoterapeutuddannelse?

Hvad koster det at blive psykoterapeut, og hvad får du for pengene på de forskellige psykoterapeutuddannelsesinstitutter i Danmark?

På denne side finder du et klart overblik over, hvad din samlede psykoterapeutuddannelse på Tobias-Skolen kommer til at koste samt hvilke betalingsmuligheder, vi tilbyder. 

Hvad koster en psykoterapeutuddannelse?

I den psykoterapeutiske branche gør vi meget for at sikre en høj kvalitet af de enkelte psykoterapeutuddannelser, men du bør være opmærksom på, at der blandt andet er stor forskel på indholdet af psykoterapeutuddannelserne, hvad en psykoterapeutuddannelse koster og hvor mange timer, der undervises. 

Selvom et institut er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, evalueret og Reg. Psykoterapeutisk uddannelsessted som Tobias-Skolen er, eller medlem af Dansk Psykoterapeutforening vil du stadig kunne finde store udsving i bl.a. undervisningsdage, holdstørrelser, omfang/form på supervision, egenterapi, færdighedstræning og klienterfaring. Du vil også finde forskelle i, hvor nært du som studerende bliver støttet i din udfoldelse af dine kvaliteter som psykoterapeut. 

 

Uddannelseshonorar

Uddannelseshonoraret på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse udgør pt. 29.500,- pr. år og dækker:

  • Undervisning inkl. terapi og supervision 7 moduler á 4 dage (i alt 28 dage pr. år)
  • Kost & logi på de to internatmoduler på hhv. 2. og 4. år
  • Adgang til undervisningsmateriale på skolens log-in område
  • 300 t. færdighedstræning assisteret og superviseret af en uddannet psykoterapeut
  • En årlig evalueringssamtale med skoleleder Lene Ince eller din hovedunderviser
  • Eksaminer med ekstern censor, hvis disse tages med eget hold, ellers egenbetaling på 4500,- pr. eksamen på 3. og 4. årgang.
  • Et yderst kompetent og spændende underviserteam
  • Kaffe, te, frugt og nødder - Naturligvis!

Hertil skal påregnes udgifter til egenterapi og supervision, undervisning i patologi (mulighed for dispensation), samt hvis du ønsker at erhverve dig relevant litteratur - se specifikation nedenfor.

 

Egenterapi

For at sikre, at du som kommende psykoterapeut har fået bearbejdet dine egne, personlige temaer, skal du i løbet af den 4-årige psykoterapeut-uddannelse modtage 100 lektioner á 45 min /75 timers egenterapi. Det svarer til 50 sessioner á 1½ time og betyder, at du skal regne med gennemsnitligt ca. 700,- pr. måned, igennem hele uddannelsen, til egenterapi. Dette beløb afhænger naturligvis af de aktuelle priser hos den psykoterapeut, du går hos og kan således både blive lavere og højere.

 

Supervision

Sideløbende med din psykoterapeutuddannelse på Tobias-Skolen skal du deltage i 100 lektioners supervision, fordelt med 20 lektioner på grunduddannelsen (år 1 og 2) og 80 lektioner i løbet af 3. og 4. år - ialt 16 dages supervision. Det betyder at du må afsætte ca. 17.600,- til gruppesupervision i alt under uddannelsen. 

 

Patologi - sygdomslære

For at modtage Tobias-Skolens certificeringer som Spirituel Integrativ Terapeut efter 2. år - samt Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut efter 4. år, skal du på et eller andet tidspunkt i forløbet modtage 100 timers godkendt undervisning i patologi.

Du bestemmer selv, hvornår du vil starte. Det tages ved siden af din øvrige uddannelse.  Vi har på Tobias-Skolens sammensat vores eget meget spændende forløb i Neuropatologi & Psykosomatik, helt særligt målrettet psykoterapeuter. Læs mere om dette spændende forløb her. 

Du er dog fri til selv at vælge en godkendt kursusudbyder i patologi, og hvis du kan dokumentere 100 timers eksamineret undervisning i anatomi, fysiologi og/eller patologi fra et andet studie, kan du få dispensation.

 

Alt i alt

Samlet set kan regnestykket for hele uddannelsen se sådan ud, dog med forbehold for prisforskelle hos diverse psykoterapeuter og supervisorer.

 

  Uddannelseshonorar 118.000   betales til Tobias-Skolen
  Egenterapi ca. 40.000   betales direkte til din valgte terapeut
  Supervision ca. 17.600   betales til Tobias-Skolen
  Patologi (evt. dispensation) ca. 12.000   betales til uddannelsessted

 

Det betyder, at en fuld 4-årig psykoterapeutuddannelse vil koste dig ca.180.000 + undervisning i patologi, hvis du ikke har det i forvejen. 

 

Sikkerhed for prisen på psykoterapeutuddannelsen

På Tobias-Skolen synes vi, du fortjener at vide, hvad din samlede uddannelse kommer til at koste! Derfor har vi valgt, at den pris, der gælder på indmeldelsestidspunktet er gældende de næste 4 år. Du vil således ikke blive ramt af den almindelige prisudvikling, der sker hvert år. Skulle du tage orlov undervejs i studiet, gælder dagsprisen for dit evt. dit 5. og 6. uddannelsesår. Uddannelsen må strække sig over 6 år.

 

Betalingsmuligheder

På Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse, kan du vælge mellem to betalingsformer ; almindelig betaling eller ratebetaling. Ved almindelig betaling har du mulighed for at opnå en rabat på kr.1000,- ved tidlig indbetaling/ 3 mdr. før holdstart.

Fordelen ved ratebetaling er, at du kan sprede dine indbetalinger over 9-12 mdr. og således løbende spare op til din uddannelse. Endelig er der mulighed for, i et vist omfang, at tilbyde dig en helt individuel betalingsmulighed, der tager højde for din aktuelle, økonomiske situation.

Er du ansat, kan du måske få din arbejdsgiver til at betale eller få en bruttolønsordning igennem din arbejdsgiver. Du har også mulighed for at søge legater og fonde. Dette kan du læse mere om her.

 

Almindelig betaling og rabat ved tidlig betaling

Ved almindelig betaling indbetaler du en forudbetaling på 5.000,- når du modtager en bekræftelse fra skolen på din tilmelding samt en faktura. Når du har betalt er pladsen på holdet reserveret til dig - dette beløb refunderes ikke ved evt. framelding. Herefter kan du vælge at betale restbeløbet senest 3 måneder før uddannelsens start og på den måde spare yderligere 1000,- pr. år. Eller du kan indbetale restbeløbet senest 45 dage før dit hold starter.

 

Ratebetaling

Ved almindelig ratebetaling, indbetaler du en forudbetaling på 7.000,- når du har modtaget bekræftelse på din tilmelding samt en faktura. Senest 45 dage inden din uddannelse starter, indbetaler du den første af 9 rater på 2.722,22,- Det koster dig således 2000,- i administrationsomkostninger at vælge ratebetaling som betalingsform. Der laves en betalingsaftale, der er juridisk bindende for hvert påbegyndt skoleår. Hvis du, imod forventning, skulle afbryde dit forløb midt på et skoleår, forfalder det fulde resterende beløb til betaling omgående. Se nedenfor ang. framelding. Ring for andre ratebetalings-muligheder, hvis du eksempelvis vil undgå forudbetaingen.

 

Framelding

Når du tilmelder dig et uddannelsesforløb, optager du en plads på holdet, og tilmelding og betaling er derfor bindende for det aktuelle år. Ved framelding inden skolestart gives således ingen refusion, men du kan normalt få overført beløbet til start på senere uddannelseshold. Der gives ligeledes ingen økonomisk refusion, hvis du fravælger dit studie efter påbegyndt skoleår. Du tilbydes dog normalt at kunne tage de manglende moduler på et senere tidspunkt og ofte at tage hele det påbegyndte år om uden merudgift.

 

Hvis du vil have hjælp til en række afklarende spørgsmål, kan du her læse mere om de ni ting, du bør sætte dig grundigt ind i inden dit valg af psykoterapeutuddannelse.

Læs også om hvorfor Tobias-Skolen er Reg. Psykoterapeutisk uddannelsessted og medlem af FaDP samt om din mulighed for at blive REG. Psykoterapeut.

 

Læs også om andre finansieringsmuligheder

 

Spørgsmål til økonomi?

Hør om dine muligheder.

Kontakt Skoleleder Lene Ince