TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Intens psykoterapeutuddannelse

Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse er intens på mange måder. Dels på grund af de dybe personlige processer, du kommer igennem, dels er uddannelsen spækket med teorier, forståelsesrammer, praktisk erfaring, træning og supervision.

Det er alt sammen med til at gøre dig stærk i rollen som psykoterapeut.

 
En intens psykoterapeutuddannelse og dybe personlige processer. Bliv terapeut med de rette værkstøjer og få en integrativ psykoterapeut-uddannelse

Bliv psykoterapeut med de rette værktøjer

Psykoterapeutens bearbejdning af eget gods og dennes adgang til dybder i sig selv, er udgangspunktet for at kunne skabe et rum, som klienten kan give slip og vokse i. Denne bearbejdning er således en vigtig del af uddannelsen til psykoterapeut, og det foregår dels via processer på modulerne, i egenterapi, supervision samt via færdighedstræning imellem modulerne.

Når det er sagt, så er det helt væsentligt, at du som psykoterapeut formår at arbejde levende og matche form og metoder til den klient, du arbejder med. 

 

Indhold

På værktøjs- og metodeniveau lærer du som kommende psykoterapeut blandt andet:

 • Energiarbejde med udgangspunkt i chakraernes psykologi.
 • Kropsterapeutiske metoder til forløsning og bevidstgørelse af dybere psykologiske prægninger.
 • Samtale ud fra forståelsen af den terapeutiske proces.
 • Metoder til at skabe et rum hvori klienten kan vækste.
 • Positionsarbejde (stolearbejde med henblik på forløsning af relationelle konflikter).
 • Delpersonlighedsarbejde (som stolearbejde eller guidning).
 • Kunstterapeutiske værktøjer.
 • Kreativt arbejde med opstillinger af klientens problematikker eller visioner.
 • Brug af bevægelse, dans og musik som virkemiddel i terapien.
 • Klientens livskort.
 • Healing af indre barn (som stolearbejde, guidining eller på andre kreative måder).
 • Værdiafklaring.
 • Terapeutisk arbejde med internaliserede forældre og arketyper.
 • Individuelt arbejde med familieopstillinger.
 • Arbejde med klientens drømme (både som psykodrama, igennem samtale, via tegninger og symbolforståelse).
 • Trancesprog med guidninger ind i kroppen og ned på celleplan for her at få kontakt til samt forløse dybe prægninger/fortrængt materiale.
 • Arbejde med relationen imellem terapeut og klient/bevidst arbejde med overføringer og modoverføringer.
 • Viljesterapi via afklaring.
 • Målsætning og stole-arbejde/delpersonligheder.
 • Åndedrætsterapi - en dyb metode hvori der indgår høj musik og kropsterapi i skøn forening med åndedrættet.
 • En del forskellige værktøjer til at arbejde med misbrugs- og afhængighedsproblematikker.
 • Metoder til at forløse traumer.
 • Sorgbearbejdning.
 • Arbejde med kærlighed, seksualitet og par i terapi.

Herudover er der alt det, "der opstår imellem linjerne" som en del af undervisningen på skolen eller som opstår imellem dig og din klient.

 

Klienter kræver forskellige tilgange

Metoder er der i rundhåndede mængder på Tobias-Skolens integrative krops- og psykoterapeutuddannelse, og det er væsentligt fordi alle klienter er forskellige og kræver forskellige tilgange. Men en metode er ikke mere værd end den - og det sted, den udspringer fra i den, der udfolder metoden (terapeuten).

Terapi er kunst og et dybt samspil mellem det sandeste lag i terapeuten og klienten, mere end det er teknik. Så efter denne lange opremsning af metoder, vil jeg gerne vende tilbage til det som er essensen i uddannelsen: Den dybe forståelse af det hele menneske, som går igennem det arbejde, du har lavet med sig selv igennem uddannelsen.

Så masser af teori, masser af faglighed og masser af personlig dybde og autenticitet kan du vente dig, hvis du starter på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse.

 

Holdstart på Psykoterapeutuddannelsen

Der er opstart af hold hvert år i både Jylland og på Sjælland. Og skulle du have misset en holdstart, kan du forhøre dig om muligheden for at blive indsluset på et allerede igangsat 1.-årshold, ligesom du kan søge om merit til indslusning på andre årgange, hvis du har nok terapeutisk uddannelse i forvejen.

 

Tilbage til Metoder og Teorier

Vil du vide mere?

Læs om indholdet af uddannelsen til Spirituel, Integrativ, Krops- & Psykoterapeut

Læs mere her
 

Du er altid velkommen!

kontakt skoleleder Lene Ince

Gratis Intro-dage

Mød op og få endnu mere at vide om uddannelsen - Mød elever og undervisere.

Læs mere og tilmeld dig