TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Integrativ Somatisk Traumeterapeut

Har du en fornemmelse af, at du kan gøre mere for en del af dine traumatiserede klienter?

Du er uddannet psykoterapeut eller er psykoterapeutstuderende (minimum halvvejs i studiet). Du brænder for at mestre de metoder, du måske allerede har lært en del af endnu bedre, og at komme til bunds, ind til benet og ikke mindst hele vejen rundt om traumearbejdet i klientens krop, sind og sjæl.

Måske er denne intensive et-årige ajourførende efteruddannelse er måske dit næste vigtige skridt, hvis du ønsker at blive hardcore ind i traumeterapiens mange spændende rum.

Undervisningen er levende, spændende og vedkommende, også ind i egne mulige traumelag og sansesystem. De nyeste teorier landes i en brugbar og praksisnær form, ligesom traumearbejdets mange facetter og muligheder, bliver dit samlede landkort i traumearbejdet. Et samlet landkort over adgangsveje fra forskellige tilstande i krop, psyke og nervesystem, metoder der rummer forskellige former for kropsterapi, bottom-up arbejde, arbejde med alle former for traumer; også de transgenerationelle og sjælelige traumer. Formålet er at skærpe dig som terapeut til større frihed, kreativitet og sensibilitet og samtidig give dig et målrettet fokus og en større grundighed i dit arbejde med traumer.

Nøjagtig som, når man luer en brændenælde, må man få de sidste rødder med, for at undgå, at den skyder igen.... Det er denne grundighed vi må have i traumearbejdet.

Integrativ Somatisk Traumeterapeut og traumeterapi ⎟Tobias-Skolen ⎟Bliv traumeterapeut på vores 1-årige uddannelse

Dit næste niveau af traumeterapi

Næste forløb 2021 & 2022 på Tobias-Skolen, Hadsten, Jylland
 
 
I dette spændende forløb klædes du på i forhold til teorierne bag forskellige former for traumer og forståelsen af nervesystemets implicitte rolle her og i terapien som sådan. Vi træner din sensibilitet i forhold til at danse med traume-energien og varsomt, sikkert og målrettet forløse den, samt etablere/genetablere klientens adgang til et sundt værenssted og jeg-kerne.  

Velkommen på Tobias-Skolen i Jylland til 5 spændende moduler á 4 dage tirsdag - fredag samt 3 ekstra zoom-supervisionsmøder/spørgsmål fra klientarbejdet á 2 timers varighed pr. møde.

 

Moduler   

Modul 1 – tir. d. 14. -17. sept 2021 

Modul 2 – tir. d. 26.-29. okt. 2021

Modul 3 – tir. d. 18.-21. jan. 2022

Modul 4 – tir. d. 3.-6. maj 2022

Modul 5 – tir. d. 16.-19.aug 2022

 

Zoommøder   

30. november 2021

23. marts 2022

22. juni 2022

Alle ekstra zoommøder afholdes i tidsrummet 18-20 og er placeret imellem modul 2 - 5.

 

Traumer sidder i kroppen og skal således forløses fra kroppen.

Traumeenergi lever ofte sit eget liv og popper op fra den implicitte hukommelse som angstanfald, søvnløshed, nedlukning, fysiske symptomer/sygdomme, relationel angst, traumeadfærd som kontrol, aggression, tilbagetrækning eller som genudspilning af traumet.

Der er i dag en kæmpe viden på området, herunder hvad der kræves af terapeuter i arbejdet med traumer. Noget af det, der ligger helt fast er, at en integrativ tilgang med mange forskellige modaliteter, må være en del af traumeterapeutens faglige rygsæk.

 

"Min oplevelse er, at der iblandt mange traumeterapeuter er et misforstået hensyn til den traumatiserede klient og måske endda et manglende mod hos terapeuten, der gør at man arbejder så nænsomt, at der ikke sker den nødvendige forløsning samt opbygning af et sundt kerneselv. For mange klienter får lov til at sidde på en for varm kogeplade for længe, eller det vigtige kontinuerlige arbejde med opbygning af jeg kernen får ikke nok fokus."

Lene Ince, skoleleder Tobias-Skolen

 

Metoder må aldrig overskygge evnen til at arbejde med relationen som afsæt. I arbejdet som psykoterapeut - og i særdeleshed i terapeutens møde med klienter med bagvedliggende relationelle traumer - gælder det, at terapeuten må have en dyb forståelse og sensibilitet i forhold til traumeenergi og nervesystemets bevægelser.

Terapeuten må, igennem sin egen sanselighed, kunne møde de dybe lag af ofte implicit hukommelse i klientens krop og herigennem arbejde med en rig pallette af krops- og psykoterapeutiske interventioner. Vi skal igennem grundigt arbejde 360° rundt om traumet, og derved hjælpe klienten til en varig forløsning af traumerne.

Undervisningen faciliteres med kærligt indblik og nærvær af Skoleleder Lene Ince. Der er maksimalt 16 deltagere på holdet.

Pris: 20 dages ajourførende uddannelse inkl. tre ekstra zoom-supervisionsmøder er 27.000 kroner. Ajourførende uddannelse er fuldt fradragsberettiget. 


➤   Læs detaljeret kursusbeskrivelse her

Lene inces blog om psykoterapi og psykoterapeut uddannelse

Se alle Tobias-Skolens kurser her

Det sker ...