TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Tobias-Skolens leder & undervisere & censorer

Tobias-Skolen er grundlagt og ledes af Lene Ince. Hun står for hovedparten af undervisningen samt videreudviklingen af skolen, af undervisningsmaterialer mv. og er ansvarlig for, at skolen løbende tilpasses FaDPs etiske retningslinjer og kriterier for psykoterapeutuddannelser, der ønsker at uddanne psykoterapeuter, der har mulighed for at blive godkendt til titlen Registreret Psykoterapeut. En ganske banebrydende registreringsordning, der er i sin vorden.

Lene indgår naturligvis også i et team af ekstremt kompetente undervisere, som er håndplukket til at undervise og formidle deres visdom og erfaring til de studerende på psykoterapeut-uddannelsen.

Undervisere på Tobias-Skolen

Tobias-Skolens undervisere er håndplukkede til at undervise og formidle deres visdom og erfaring på deres passions- og kompetenceområder. 

At udbyde en så integrativ uddannelse til psykoterapeut, kræver et modent, erfarent og bredt underviserteam, og det er med ydmyghed, taknemmelighed og meget stor glæde ​at jeg kan præsentere  det underviserteam, der
sammen med mig som hovedunderviser, står bag Tobias-Skolens uddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeutuddannelse: Maria Louise Jalksø, Liv Dhanyo Thommesen, Monica Winther, Alex Riel & Dorte Eldrup.

Lene Ince er skoleleder og hovedunderviser på Tobias-Skolens psykoteraeput uddannelse

Lene Ince

Lene Ince er uddannet indenfor tre forskellige psykoterapeutiske retninger: NLP-terapi/Integrativ Dynamisk psykoterapi/Essentiel Integrativ psykoterapeut.

Med baggrund som FDZ zoneterapeut og Fys. massør har Lene mere end 20 års erfaring i at koble det psykoterapeutiske arbejde med dybt sjælearbejde samt arbejde med krop og energi. Sammen med teorier om psykologi, psykospiritualitet og kropspsykologi er det Lenes erfaringsrejse, der danner grundlag for Tobias-Skolens samlede terapi-form: Spirituel Integrativ krops- & Psykoterapi.

Lene har desuden en bred erfaring som underviser, kursusafholder, foredragsholder og supervisor. ► Læs mere om Lene

 

"Jeg er kreativ, procesorienteret og levende i min undervisningsform, men arbejder bestemt også med en god portion struktur og målrettethed."

Jeg elsker at udarbejde undervisningsmateriale og uddannelsesplaner, der fører den enkelte elev igennem en spændende proces, hvor læringen forplanter sig både mentalt, følelsesmæssigt, og sjæleligt. Jeg ynder at undervise på en måde, der rummer hele gruppen og den gruppedynamik, der udspiller sig og samtidig berører den enkelte elev på et dybt plan.

Det er med stor glæde at jeg  formidler og leverer den Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapi videre til andre - en terapiform, som det har taget mig over 20 år at samle til den unikke helhed som det er i dag.

► Læs mere om tankerne bag Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapi

Maria Louise Jalksø er primært tilknyttet afdelingen på Sjælland, som underviser. Hun er uddannet spirituel integrativ krops- og psykoterapeut fra Tobias-Skolen.

Maria Jalksø

Maria Louise Jalksø er primært tilknyttet afdelingen på Sjælland, som underviser. Hun er uddannet spirituel integrativ krops- og psykoterapeut fra Tobias-Skolen.

Maria er kandidat i pædagogisk sociologi, uddannet mindfulnessinstruktør i MBSR samt stresscoach, og oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Hun har egen klinik i København, underviser i mindfulness på retræter i udlandet, og er frivillig i Tuba, som tilbyder gratis terapi til voksne børn af alkoholikere.

► Læs mere om Maria

At arbejde personligt med mennesker har altid haft stor betydning for mig og præget mine valg af uddannelser og jobs. Allerede i gymnasiet begyndte jeg til yoga og meditation, hvilket var ret nyt dengang på Lolland. Men jeg følte mig draget og mærkede på egen krop, hvilken betydning det har at stoppe op for at jeg kan vælge den rette vej i livet. At stoppe op betyder for mig at sanse, mærke og forstå hvad der sker i mig og derfra handle.

Jeg har skam været ad omveje siden hen, men jeg er altid vendt tilbage til netop det. Undervejs har jeg erfaret at koblingen mellem krop og psyke har en afgørende betydning for at skabe en forløsning af de traumer, chok og smertefulde hændelser, som vi har med os i varierende grad – ingen af delene kan stå alene.

Derfor har jeg uddannet mig først til coach, mindfulnessinstruktør og sidenhen krops- og psykoterapeut for netop at kunne det. Det er her magien ligger for mig, at se hvordan blokeringer kan transformeres til noget andet mere flydende og livsgivende.

Liv Dhanyo Thommesen underviser i familieopstillinger på Tobias-Skolen

Liv Dhanyo Thommesen

Liv Dhanyo Thommesen har en psykoterapeutisk grunduddannelse og har siden videreuddannet sig inden for områder som Familieopstilling v/Bert Hellinger, Procesorienteret Psykologi v/Arnold Mindell, Krops-, Chok- og Traumeforløsende Terapi v/Lisbeth Marchner og Barbette Rotschield, Imago Par- og relationsterapi v/ Kirsten Seidenfaden og Piet Dreiby, Kybernetisk Psykologi v/Ole Vedfelt, Systemisk Supervision og Konsultation på Dispuk samt en mængde kurser og seminarer for at holde sig opdateret.

Krops- og Psykoterapeut, mpf. Liv har en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony. Suppleret op med healing, Shiatsu og massage samt en psykoterapeutisk grunduddannelse. 

► Læs mere om Liv

At arbejde med mennesker har altid betydet meget for mig og jeg begyndte derfor allerede som meget ung, at færdes i miljøer, hvor personlig- og spirituel udvikling var i centrum. Allerede som 18-årig deltog jeg i mine første meditations- og terapigrupper. I begyndelsen af 20´erne påbegyndte jeg en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony, suppleret op med healing, Shiatsu og massage.

Dog er det min erfaring, at arbejdet med kroppen ikke kan stå alene, hvis klienter skal opnå bearbejdning og forløsning af dybere temaer. Skal det dybere potientiale frisættes, må indgangsvinklen nødvendigvis være både gennem krop og psyke. 

Jeg påbegyndte derfor et terapeutisk træningsforløb i en gestalt og psykosyntetisk inspireret metode, Voice Dialogue, v/Hal og Sidra Stone, og blev fascineret af dybden og mangfoldigheden i denne kombination.

Herefter arbejdede jeg i en årrække med disse redskaber. Sideløbende deltog jeg i træninger inden for moderne dans og teater, som jeg ligeledes integrerede i mit arbejde med mennesker. 

Monica Winther er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut fra Tobias-Skolen og underviser i patologi

Monica Winther

Monica Winther er uddannet sygeplejerske 1994 og arbejder i dag indenfor den komplementære medicin.

Monica er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut i 2012 fra Tobias-Skolen.

► Læs mere om Monica

Min tilknytning til Tobias-Skolen gennem snart 8 år gør, at jeg helt igennem kender til skolens værdier, metoder og normer. Jeg har siden 2010 haft egen psykoterapeutisk klinik  i Snekkersten.

Jeg arbejder bl.a. med mennesker, som er i direkte eller indirekte kontakt med livstruende sygdomme og derigennem med de eksistentielle menneskelige livsvilkår, og jeg har siden 2009 arbejdet med døden og dødsprocesser hos klienter og patienter.

Alex Riel underviser i filosofi og kvantefysik på Tobias-Skolen

Alex Riel

Alex Riel er uddannet som cand. mag. i filosofi samt psykologilærer fra Kbh's universitet. Andre beståede fag på Kbh's universitet: religionsvidenskab og fænomenologi, renæssancestudier, minoritetsstudier, kønsstudier.

Uddannet i Spiral Dynamics integral ved Dr. Don E. Beck i Tyskland og i Holland, med certifikat I,II & III i SDi i 2004.

► Læs mere om Alex

Jeg har undervist siden 1997 på folkeuniversitet Kbh., på højskoler i udlandet bl.a. Sverige, Vietnam, Thailand og Indonesien, samt på kursuscenter under Køge Handelsskole.

Jeg har undervisningserfaring i følgende emner: Kommunikation, pædagogik, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, transpersonlig psykologi, kulturfilosofi, filosofihistorie, identitetsfilosofi, livsfilosofi, humanistisk videnskabsteori, kvantefilosofi, evolutionsbiologi, bevidsthedsfilosofi og forskning, religionsvidenskab, Vestens mystikere, Hinduisme, Buddhisme, kristendom og New Age filosofi.

Jeg har været initiativtager til Det Holistiske Universitet, hvor jeg står for indholdet og for undervisningen på Den Holistiske Grunduddannelse. Desuden initiativtager til Institut for Noetisk Livsfilosofi, hvor jeg står for linjeuddannelsen: Praktisk Livsfilosofi. 

Forfatter til bøgerne: Mystik & Videnskab og Praktisk Livsfilosofi. 
Bestyrelses-medlem for Holma College of Integral studies 1996-1999.

Dorte Eldrup er bogholder og uddannet Spirituel integrativ krops- og psykoterapeut på Tobias-Skolen og vikarierer på psykoterpeutuddannelsen

Dorte Eldrup

Dorte er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut fra Tobias-Skolen.

Dorte er vikar for skolens undervisere i tilfælde af akut fravær. Derudover er hun som "gammel" bogholder fast underviser på det obligatoriske modul om klinikdrift. 

► Læs mere om Dorte

Jeg har været en del af Tobias-Skolen siden starten af 2010, og jeg har skolens liv og værdier ”inde under huden” på alle måder.   

 I min klinik, i Randers SØ, arbejder jeg med både individuelle klienter og mindre grupper.

Jeg er meget optaget af at støtte mennesker igennem svære perioder, som tab, sygdom og livskriser.Perioder, der alle er de grundvilkår, vi støder på gennem vores liv. Det kan være livstruende sygdomme, tab og sorg eller de kriser, der kan udspille sig i vores parforhold.

Jeg arbejder også med de mennesker, der føler, at deres liv er kørt fast eller gør ondt.

Censorkorps & eksaminator

Tobias-Skolen har et grundigt gennemtænkt flow for eksamen, opgaver og evalueringer, igennem den 4-årige uddannelse.

Til at varetage eksamenerne på 3. & 4. årgang har vi tilknyttet et censorkorps af fagpersoner, der har et bredt nok psykoterapeutisk fundament, til at kunne varetage rollen som censor. Der er lagt vægt på deres evne til at medvirke til at gøre eksamen til en berigende, behagelig og lærerig proces og samtidig har deres faglige fundering og erfaring været vigtig for vores valg af netop dem. Det er underviser Kim Henriksen, der er eksaminator på alle afsluttende eksaminer.

Fast censor i Jylland er Psykoterapeut Ina Nørskov Eskildsen.
Fast censor på Sjælland er Claus Verner Nielsen.
Fast vikar på skolen er Sandra Buchhardt

Psykoterapeut Ina Eskildsen er censor på Tobias-Skolen Sjælland, psykoterapeut, selvstændig psykoterapeut

Ina Eskildsen

Psykoterapeut Ina Eskildsen er fast censor på Tobias-Skolen i Jylland.

Foruden sin uddannelse som psykoterapeut, er Ina læreruddannet og har undervist ni år i folkeskolen. Hun har desuden drevet selvstændig psykoterapeutisk klinik i Randers igennem 10 år.

► Læs mere om Ina

Ina har en fire-årig uddannelse som psykoterapeut fra Center for Selvudvikling, hvor hun igennem mange år har deltaget i grupper, fået supervision og arbejdet med sin egen indre proces. Sideløbende har hun i ind- og udland deltaget i kurser og arbejdsforløb i stemmetræning, kunstterapi, clairvoyance, historiefortælling, systemisk familieopstilling, tantrisk arbejde og rituel dans.

Ina har tidligere gennem 10 år drevet sin egen psykoterapeutiske klinik i Randers med samtaleterapi, kunstterapi, meditation og forløb med bevægelse, stemme og fortælling, og har desuden gennem flere år været censor i forbindelse med eksaminer fra psykoterapi-uddannelsen på Tobiasskolen.

Claus Verner Nielsen er certificeret ID-Psykoterapeut og har siden 2000 arbejdet som psykoterapeut, supervisor, parterapeut og coach.

Claus Verner Nielsen

Psykoterapeut Claus Verner Nielsen er fast censor på Tobias-Skolen på Sjælland.

Claus er certificeret ID-Psykoterapeut og har siden 2000 arbejdet som
psykoterapeut, supervisor, parterapeut og coach.

Claus er tilknyttet som Supervisor på dag- og døgninstitutioner og har opgaver som underviser, konsulent og oplægsholder.

► Læs mere om Claus

 

Det er svær at sige hvad jeg holder mest af ved i mit job. Det hele er båret af glæden ved at møde et andet menneske der hvor livet rammer os. Det gælder både når livet gør os rigtig godt og når livet er hårdt ved os.


Når jeg superviserer eller på andre måder møder grupper, så er det spændende og givende på en anden måde end når jeg møder individer eller par. Men det slår aldrig fejl at jeg føler mig beriget af begge dele.

Sandra Buchhardt er uddannet som psykoterapeut, parterapeut, kraniosakral terapeut, pilatesinstruktør og cand.mag. i idéhistorie og dansk.

Sandra Buchhardt

Psykoterapeut Sandra Buchhardt er fast censorvikar på Tobias-Skolen.

Sandra er uddannet som psykoterapeut, parterapeut, kraniosakral terapeut, pilatesinstruktør og cand.mag. i idéhistorie og dansk.

► Læs mere om Sandra

Siden 2008 har jeg arbejdet som psykoterapeut, og kranio-sakralterapien blev en del af min praksis i 2009. Jeg udbyder desuden kurser i pilates, dansemeditation o.l.

Jeg er eksam. psykoterapeut, certificeret kraniosakral terapeut, cand.mag. i idéhistorie og dansk og har taget flere uddannelser samt en lang række kurser derudover.