TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Tobias-Skolens leder & undervisere & censorer

Tobias-Skolen er grundlagt og ledes af Lene Ince. Hun står for hovedparten af undervisningen samt videreudviklingen af skolen, af undervisningsmaterialer mv. og er ansvarlig for, at skolen løbende tilpasses FaDPs etiske retningslinjer og kriterier for psykoterapeutuddannelser, der ønsker at uddanne psykoterapeuter, der har mulighed for at blive godkendt til titlen Registreret Psykoterapeut. En ganske banebrydende registreringsordning, der er i sin vorden.

Lene indgår naturligvis også i et team af ekstremt kompetente undervisere, som er håndplukket til at undervise og formidle deres visdom og erfaring til de studerende på psykoterapeut-uddannelsen.

Undervisere på Tobias-Skolen

Tobias-Skolens undervisere er håndplukkede til at undervise og formidle deres visdom og erfaring på deres passions- og kompetenceområder. 

At udbyde en så integrativ uddannelse til psykoterapeut, kræver et modent, erfarent og bredt underviserteam, og det er med ydmyghed, taknemmelighed og meget stor glæde ​at jeg kan præsentere  det underviserteam, der
sammen med mig som hovedunderviser, står bag Tobias-Skolens uddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeutuddannelse: Maria Louise Jalksø, Liv Dhanyo Thommesen, Monica Winther, Alex Riel & Dorte Eldrup.

Lene Ince er skoleleder og hovedunderviser på Tobias-Skolens psykoteraeput uddannelse

Lene Ince

Lene Ince er uddannet indenfor tre forskellige psykoterapeutiske retninger: NLP-terapi/Integrativ Dynamisk psykoterapi/Essentiel Integrativ psykoterapeut.

Med baggrund som FDZ zoneterapeut og Fys. massør har Lene mere end 20 års erfaring i at koble det psykoterapeutiske arbejde med dybt sjælearbejde samt arbejde med krop og energi. Sammen med teorier om psykologi, psykospiritualitet og kropspsykologi er det Lenes erfaringsrejse, der danner grundlag for Tobias-Skolens samlede terapi-form: Spirituel Integrativ krops- & Psykoterapi.

Lene har desuden en bred erfaring som underviser, kursusafholder, foredragsholder og supervisor. ► Læs mere om Lene

 

"Jeg er kreativ, procesorienteret og levende i min undervisningsform, men arbejder bestemt også med en god portion struktur og målrettethed."

Jeg elsker at udarbejde undervisningsmateriale og uddannelsesplaner, der fører den enkelte elev igennem en spændende proces, hvor læringen forplanter sig både mentalt, følelsesmæssigt, og sjæleligt. Jeg ynder at undervise på en måde, der rummer hele gruppen og den gruppedynamik, der udspiller sig og samtidig berører den enkelte elev på et dybt plan.

Det er med stor glæde at jeg  formidler og leverer den Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapi videre til andre - en terapiform, som det har taget mig over 20 år at samle til den unikke helhed som det er i dag.

► Læs mere om tankerne bag Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapi

Dorte har været tilknyttet Tobias-Skolen siden starten af 2010, hvor hun startede sin uddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut og blev færdiguddannet i 2014. Herefter var Dorte assistent i 4 år, hvor hun, som alle skolens assistenter, fulgte et hold i samtlige 4 år.  Sideløbende var Dorte vikar-underviser en tid, indtil hun trådte ind som fast underviser i 2020.  Dortes baggrund inden for bogholderi og administrativt arbejde, har gjort Dorte selvskrevet til at undervise på i Klinikvejledning på Tobias-Skolen, ligesom Dorte i mange år har været den, der har forestået en del af det administrative for skolen.

Dorte Eldrup

Dorte har været tilknyttet Tobias-Skolen siden starten af 2010, hvor hun startede sin uddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut og blev færdiguddannet i 2014. Herefter var Dorte assistent i 4 år, hvor hun, som alle skolens assistenter, fulgte et hold i samtlige 4 år.

Sideløbende var Dorte vikar-underviser en tid, indtil hun trådte ind som fast underviser og eksaminator i 2020.

I 2019 tog Dorte en efteruddannelse i Familieopstilling for psykoterapeuter hos ISFO.

Dortes baggrund inden for bogholderi og administrativt arbejde, har gjort Dorte selvskrevet til at undervise på i Klinikvejledning på Tobias-Skolen, ligesom Dorte i mange år har været den, der har forestået en del af det administrative for skolen.

Hele mit liv har jeg været den, der har ”været god at tale med”. Min tilgang til mennesker har åbnet døre i og omkring andre, og selvom jeg det meste af mit liv har arbejdet inden for det administrative område, har jeg altid vidst, at der var noget dybere, der kaldte på mig.

I 2010 fik jeg endelig taget det første skridt og startede på uddannelsen til Spirituel Intetrativ Krops- & Psykoterapeut. En rejse, der for hvert øjeblik føltes mere og mere sand, men så sandelig også førte mig igennem landskaber, jeg ikke anede, var i mig.

Her fandt jeg endelig den mening, jeg havde søgt hele livet. Meningen med mig, mit kald og min mission; At hjælpe andre til vækst og deres egen dybeste sandhed.

I mit arbejde som psykoterapeut og underviser bliver jeg til hele tiden mindet om, at vi alle har vores helt særlige kerne og vores helt særlige mening her i livet, og når jeg kan være med til at bringe det frem og lade det få plads, kan jeg ikke forestille mig noget større formål med min egen rejse.

Liv Dhanyo Thommesen underviser i familieopstillinger på Tobias-Skolen

Liv Dhanyo Thommesen

Liv Dhanyo Thommesen har en psykoterapeutisk grunduddannelse og har siden videreuddannet sig inden for områder som Familieopstilling v/Bert Hellinger, Procesorienteret Psykologi v/Arnold Mindell, Krops-, Chok- og Traumeforløsende Terapi v/Lisbeth Marchner og Barbette Rotschield, Imago Par- og relationsterapi v/ Kirsten Seidenfaden og Piet Dreiby, Kybernetisk Psykologi v/Ole Vedfelt, Systemisk Supervision og Konsultation på Dispuk samt en mængde kurser og seminarer for at holde sig opdateret.

Krops- og Psykoterapeut, mpf. Liv har en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony. Suppleret op med healing, Shiatsu og massage samt en psykoterapeutisk grunduddannelse. 

► Læs mere om Liv

At arbejde med mennesker har altid betydet meget for mig og jeg begyndte derfor allerede som meget ung, at færdes i miljøer, hvor personlig- og spirituel udvikling var i centrum. Allerede som 18-årig deltog jeg i mine første meditations- og terapigrupper. I begyndelsen af 20´erne påbegyndte jeg en kropsterapeutisk uddannelse inden for metoden Body Harmony, suppleret op med healing, Shiatsu og massage.

Dog er det min erfaring, at arbejdet med kroppen ikke kan stå alene, hvis klienter skal opnå bearbejdning og forløsning af dybere temaer. Skal det dybere potientiale frisættes, må indgangsvinklen nødvendigvis være både gennem krop og psyke. 

Jeg påbegyndte derfor et terapeutisk træningsforløb i en gestalt og psykosyntetisk inspireret metode, Voice Dialogue, v/Hal og Sidra Stone, og blev fascineret af dybden og mangfoldigheden i denne kombination.

Herefter arbejdede jeg i en årrække med disse redskaber. Sideløbende deltog jeg i træninger inden for moderne dans og teater, som jeg ligeledes integrerede i mit arbejde med mennesker. 

Camilla Helena Brinch er uddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut fra Tobias-Skolen og underviser i patologi

Camilla Helena Brinch

Camilla er uddannet sygeplejerske i 2007 og har de seneste 10 år arbejdet indenfor børn- og ungeområdet.

Camilla er uddannet Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapeut fra Tobias-Skolen i 2016 og har efterfølgende været tilknyttet skolen som assistent.

Er igang med den 1-årige Pre- And Perinatal Educator uddannelse ved Association of Pre-and Perinatal Psychology and Health

“Det er i relationer vi såres og i relationer, vi heles”

En sætning jeg hørte første gang på Tobias-Skolen i 2012 og som endte med at blive en slags overskrift. Både for min egen udviklingsrejse - som startede der - og i høj grad også for den psykoterapi jeg ønsker at praktisere.

Vores første relation starter ved undfangelsen. Derfor synes jeg det er interessant hvad vi bærer med os i krop og sind allerede fra fostertilværelsen, fødslen og de tidlige barneår. Tilknytning og tilknytningstraumer har jeg været optaget af siden jeg skrev bachelor om emnet i 2007. Jeg har set i mit virke, både som sygeplejerske og psykoterapeut, hvad det kan føre med sig af psykiske og fysiske lidelser for både børn og voksne.

I samme tråd har jeg mærket hos mig selv og mange andre, at terapeutiske interventioner ikke kan stå alene, at det er i samspil med den terapeutiske relation der for alvor kan skabes forandring og heling.
 

Alex Riel underviser i filosofi og kvantefysik på Tobias-Skolen

Alex Riel

Alex Riel er uddannet som cand. mag. i filosofi samt psykologilærer fra Kbh's universitet. Andre beståede fag på Kbh's universitet: religionsvidenskab og fænomenologi, renæssancestudier, minoritetsstudier, kønsstudier.

Uddannet i Spiral Dynamics integral ved Dr. Don E. Beck i Tyskland og i Holland, med certifikat I,II & III i SDi i 2004.

► Læs mere om Alex

Jeg har undervist siden 1997 på folkeuniversitet Kbh., på højskoler i udlandet bl.a. Sverige, Vietnam, Thailand og Indonesien, samt på kursuscenter under Køge Handelsskole.

Jeg har undervisningserfaring i følgende emner: Kommunikation, pædagogik, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, transpersonlig psykologi, kulturfilosofi, filosofihistorie, identitetsfilosofi, livsfilosofi, humanistisk videnskabsteori, kvantefilosofi, evolutionsbiologi, bevidsthedsfilosofi og forskning, religionsvidenskab, Vestens mystikere, Hinduisme, Buddhisme, kristendom og New Age filosofi.

Jeg har været initiativtager til Det Holistiske Universitet, hvor jeg står for indholdet og for undervisningen på Den Holistiske Grunduddannelse. Desuden initiativtager til Institut for Noetisk Livsfilosofi, hvor jeg står for linjeuddannelsen: Praktisk Livsfilosofi. 

Forfatter til bøgerne: Mystik & Videnskab og Praktisk Livsfilosofi. 
Bestyrelses-medlem for Holma College of Integral studies 1996-1999.

Claus Verner Nielsen er certificeret ID-Psykoterapeut og har siden 2000 arbejdet som psykoterapeut, supervisor, parterapeut og coach.

Claus Verner Nielsen

Siden 2002 har Claus arbejdet som selvstændig psykoterapeut, parterapeut og supervisor med praksis på Frederiksberg. 

Han laver workshops og gruppeforløb i personlig udvikling, holder foredrag om eksistentielle temaer og faciliterer medarbejdergrupper i kommunikation og samarbejde. 

Claus er uddannet skuespiller og arbejdede i flere år med teater og film. Herefter fik han job i Dansk Røde Kors, Asylafdelingen med uledsagede mindreårige, hvor han varetog flere jobfunktioner, herunder social netværker, udviklingskonsulent, afdelingsleder og endelig som supervisor. 

Han har efteruddannelser inden for systemisk coaching,  NLP, seksualitet og parforhold, chok traume, neuroaffektiv psykoterapi og har på sin personlige rejse været engageret i personlig udvikling, spiritualitet og essensarbejde i det meste af sit voksne liv..

► Læs mere om Claus

 

‘Leve, lære, elske og være’

Jeg ser processen, kontakten og mødet med det levende menneske som det, der skaber healing, mening og forandring. Det gælder både privat, personligt og fagligt. Det er en interesse,  der går som en rød tråd gennem mit liv. Fra skuespiller til ansat i Asylafdelingen og nu som psykoterapeut. Det er også i mødet med det levende menneske, jeg kan føle mig udfordret og efterladt - med fortsat udvikling, vækst og læring som gevinst.

Glæde, et enkelt og kraftfuldt ord, er afgørende for den måde, jeg forsøger at møde mit liv. Livsglæde gør jeg mig umage med. Som en mand med en skøn kvinde, dejlige børn, heste, hunde og et naturskønt hjem ved Everdrup, Næstved. 

Jeg har altid følt mig privilegeret med et job, der nærer og fortsat udvikler mig. Jeg lægger  vægt på fortsat faglig og personlig vækst som nødvendigt for at holde mig levende og livsglad.

Censorkorps & eksaminator

Tobias-Skolen har et grundigt gennemtænkt flow for eksamen, opgaver og evalueringer, igennem den 4-årige uddannelse.

Til at varetage eksamenerne på 3. & 4. årgang har vi tilknyttet et censorkorps af fagpersoner, der har et bredt nok psykoterapeutisk fundament, til at kunne varetage rollen som censor. Der er lagt vægt på deres evne til at medvirke til at gøre eksamen til en berigende, behagelig og lærerig proces og samtidig har deres faglige fundering og erfaring været vigtig for vores valg af netop dem. Det er underviser Kim Henriksen, der er eksaminator på alle afsluttende eksaminer.

Fast censor i Jylland er Psykoterapeut Ina Nørskov Eskildsen.
Fast censor på Sjælland er Claus Verner Nielsen.
Fast vikar på skolen er Sandra Buchhardt

Psykoterapeut Ina Eskildsen er censor på Tobias-Skolen Sjælland, psykoterapeut, selvstændig psykoterapeut

Ina Eskildsen

Psykoterapeut Ina Eskildsen er fast censor på Tobias-Skolen i Jylland.

Foruden sin uddannelse som psykoterapeut, er Ina læreruddannet og har undervist ni år i folkeskolen. Hun har desuden drevet selvstændig psykoterapeutisk klinik i Randers igennem 10 år.

► Læs mere om Ina

Ina har en fire-årig uddannelse som psykoterapeut fra Center for Selvudvikling, hvor hun igennem mange år har deltaget i grupper, fået supervision og arbejdet med sin egen indre proces. Sideløbende har hun i ind- og udland deltaget i kurser og arbejdsforløb i stemmetræning, kunstterapi, clairvoyance, historiefortælling, systemisk familieopstilling, tantrisk arbejde og rituel dans.

Ina har tidligere gennem 10 år drevet sin egen psykoterapeutiske klinik i Randers med samtaleterapi, kunstterapi, meditation og forløb med bevægelse, stemme og fortælling, og har desuden gennem flere år været censor i forbindelse med eksaminer fra psykoterapi-uddannelsen på Tobiasskolen.

Sandra Buchhardt er uddannet som psykoterapeut, parterapeut, kraniosakral terapeut, pilatesinstruktør og cand.mag. i idéhistorie og dansk.

Sandra Buchhardt

Psykoterapeut Sandra Buchhardt er fast censorvikar på Tobias-Skolen.

Sandra er uddannet som psykoterapeut, parterapeut, kraniosakral terapeut, pilatesinstruktør og cand.mag. i idéhistorie og dansk.

► Læs mere om Sandra

Siden 2008 har jeg arbejdet som psykoterapeut, og kranio-sakralterapien blev en del af min praksis i 2009. Jeg udbyder desuden kurser i pilates, dansemeditation o.l.

Jeg er eksam. psykoterapeut, certificeret kraniosakral terapeut, cand.mag. i idéhistorie og dansk og har taget flere uddannelser samt en lang række kurser derudover.