TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Tobias-Skolens Mission

Tobias-Skolens mission er at udklække Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapeuter, der har et sundt fundament i egen krop, sjæl & psyke, en solid faglighed og som vægter etik i deres arbejde.

Psykoterapeutuddannelsens mission

Det er helt centralt for Tobias-Skolen at fungere som undervisningssted for den visdom og kraft der opstår - når krop, sind og sjæl mødes og ”går i takt”!  Det vil sige, at være et uddannelses- & kursussted, der formidler en spiritualitet der "når jorden". Et menneskes essens må hjælpes til at bryde igennem de lag af ego og forsvar som den enkelte i opvæksten har pakket sig ind i.

Samtidig er det vores helt grundlæggende menneske-  og livsforståelse, at vi igennem livets og i særdeleshed opvækstens udfordringer - og ikke mindst i bearbejdningen af disse - gøres stærkere og mere klar til netop at leve vores essens.

Vi mener at vi alle har en oprindelig grundrytme eller grundtone, som vi i opvæksten af forskellige årsager kommer væk fra, og det er vores egentlige opgave som psykoterapeuter igennem bearbejdning af ego og forsvar, at hjælpe den enkelte klient tilbage til denne grundrytme.

Dette kræver for os at se, at man som psykoterapeut både har lært at arbejde med forløsning af forsvar, ego og lidelse i form af kropsterapi, energiarbejde, samtale og en lang række af forskellige kreative terapeutiske metoder, og har fokus på at nære den kerne som klienten dybest set er.

Spiritualitet er på ingen måde en religion eller noget vi "tror” på.  Derimod er det et spørgsmål om at leve et liv i nærvær og med en kontakt til og forståelse for, de åndelige aspekter som alle mennesker er en del af. Det er denne enhedsfølelse, (overensstemmelse mellem krop, sind og sjæl), som vi klæder vores studerende på til at være katalysatorer for igennem krops- og psykoterapeutiske interventioner.

Tobias-Skolen ønsker at guide mennesker og kommende terapeuter til at være i kontakt med deres sjælskerne, udfolde de frø, potentialer og den mission der ligger her – til gavn for sig selv og for det samfund, vi lever i.

 

En unik psykoterapeut-uddannelse 

Tobias-Skolen udbyder en unik psykoterapeutuddannelse med en  terapeutisk retning, der arbejder med det hele menneske: Krop, sind, sjæl og ånd.    

En psykoterapeutuddannelse og en terapiform, der rummer en bred vifte af gennemprøvende og anerkendte værktøjer, og som gør det muligt for den færdiguddannede Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapeut, at møde klienten og dennes problematik på netop det niveau, han/hun befinder sig og med de værktøjer, der giver den dybeste forløsning.

Tilbage til Mission