TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Logo, Mission & Idégrundlag

Fælles for alle aktiviteter på stedet er en stærk intention om at bidrage med kvalitet, etik og høje standarder i undervisning og processer såvel som i branchen.

Tobias-Skolens Idégrundlag

Tobias-Skolen udbyder en 4-årige uddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut. Den absolut eneste af sin slags, hvor kropsterapi, energiarbejde, & psykoterapi integreres i en levende, kreativ form på et groundet spirituelt fundament.

Herudover tilbyder vi  intensive korte kurser, familieopstillinger & transformerende retræter. Tobias-Skolen er medlem af FaDP og er Reg. Psykoterapeutisk uddannelsessted.

Tobias-Skolens idegrundlag er essentielt for en integrativ psykoterapeutuddannelse

Vi er stedet, der nægter at blive større, end at vi stadig kan holde en tæt kontakt med den enkelte elev. Det er vigtigt for os at vide, hvor du befinder dig på det faglige, personlige og sjælelige plan. Dette er for os helt enestående og vores eneste måde at sikre os, at de psykoterapeuter, der uddannes her fra, er velfunderet i egen krop og psyke og besidder en meget høj faglig kompetence i teori samt praksis.

Læs videre...

 

Se kommende events, familieopstillinger, sjælerumsdage, kurser og retræter

Tobias-Skolens mission

Tobias-Skolens mission er at udklække Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapeuter, der har et sundt fundament i egen krop, sjæl & psyke, en solid faglighed og som vægter etik i deres arbejde.

Psykoterapeutuddannelsens mission - solid faglighed og etik

Det er helt centralt for Tobias-Skolen at fungere som undervisningssted for den visdom og kraft, der opstår, når Krop Sind & Sjæl mødes og ”går i takt”!  Det vil sige at være et uddannelses- og kursussted, der formidler en spiritualitet, der "når jorden". Et menneskes essens må hjælpes til at bryde igennem de lag af ego og forsvar, som den enkelte i opvæksten har pakket sig ind i.

Samtidig er det vores helt grundlæggende menneske-  og livsforståelse, at vi igennem livets og i særdeleshed opvækstens udfordringer - og ikke mindst i bearbejdningen af disse - gøres stærkere og mere klar til netop at leve vores essens.

Ønsker du en uddannelse til psykoterapeut, der på alle plan rummer kvalitet, etik og høje standarder, har Tobias-Skolen måske det, du søger.... 

Læs videre...

 

Læs om vores 4-årige psykoterapeutuddannelse her

Evaluering af psykoterapeutuddannelsen​

Tobias-Skolen er Reg. Psykoterapeutisk uddannelsested og medlem af FaDP. Når du er uddannet hos os, kan du søge FaDP om at blive Reg. Psykoterapeut. Reg. ordningen er skabt i et samarbejde mellem FaDP og Styrelsen for patientsikkerhed.

Registrering af psykoterapeuter

For første gang nogensindeer det muligt at blive registreret som psykoterapeut og som psykoterapeutisk uddannelsessted.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) er som eneste forening godkendt til, ud fra særlige kriterier, at registrere uddannelsessteder og psykoterapeuter med de beskyttede titler Reg. Psykoterapeut samt Reg. Psykoterapeutisk uddannelsested. 

Læs mere om FaDP her

 

Tobias-Skolens logo

Tobias-Skolens logo symboliserer vores holistiske, spirituelle menneskesyn & livsanskuelse. Symbolerne i logoet bruges i undervisningen som fælles referenceramme til at skabe større forståelse for de problematikker og ubalancer, vi møder i os selv og i vores klienter.

Tobias-Skolens logo bruges aktivt i de terapeutiske uddannelser

Cirklen i logoet fortæller om altings forbundethed og om den holistiske og holografiske forståelse: At den lille del (eller symptomet) er en afspejling af en større helhed. Cirklen vidner også om altings begyndelse og slutning; om årstidernes evige cyklus og om kroppens forskellige cyklusser.

Cirklen symboliserer ligeledes menneskets livscyklus på den måde, at livet og døden blot er tilstande af sjælens væren - måder for sjælen at være manifesteret på. De afløser blot hinanden i én uendelighed og på forskellige bevidsthedsniveauer.

Læs videre...