TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Psykoterapeutuddannelsens indhold

Uddannelsen til Sprirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut er en 4-årig krops-psykoterapeutisk uddannelse med spændende opgaver og personlige milepæle undervejs.

I skemaet kan du se antal lektioner, og under skemaet er de forskellige aktiviter og fag specificeret ud.

Patologi, færdighedstræning, egenterapi, supervision, klienterfaring samt timer og lektioner i  en psykoterapeutuddannelse.
psykoterapeut uddannelsens indhold - bliv integrativ psykoterapeut med Krop Sind og Sjæl - få klienterfaring og verdens bedste psykoterapeutuddannelse

Spirituel Integrativ Terapeut

Efter tilfredsstillende gennemførelse af den 2-årige grunduddannelse, inklusiv evalueringer og eksaminer, modtager du skolens certificering som Spirituel Integrativ Terapeut.

Dette kræver gennemførelse af det antal timer, som ses under "Timer i alt i grunduddannelsen".

I løbet af din uddannelse, har du mulighed for at søge om optagelse i FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter, og dermed drage nytte af de fordele, som en sådan optaelse giver.

Du kan læse mere om FaDP her.

 

Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut

Efter tilfredsstillende gennemførelse af skolens 3. og 4. år inklusiv de evalueringer og eksaminer der er undervejs, modtager du den endelige certificering som Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut. 

Dette kræver gennemførelse af det antal timer, som ses under "Timer i alt i grunduddannelsen". Ligeledes kræver det, at du har gennemført den 4-årige uddannelse inden for maks. 6 år.

 

Færdighedstræning - styret af uddannede psykoterapeuter

På Tobias-Skolen er alle færdighedstræninger styret og superviseret af en fra Tobias-Skolen færdiguddannet psykoterapeut. Vi har igennem årene fundet frem til en aldeles berigende struktur og form i færdighedstræningerne, hvorfor de også udgør et vigtigt element i din dygtiggørelsen og skærpelsen af dine kompetencer som udøvende psykoterapeut. Der er i færdighedstræningen hjerterum, nærvær, respekt og ikke mindst fokus på udveksling af faglighed.

Fagligt stof og terapeutiske metoder bliver trænet på tværs af årgange, hvilket tilbyder en ekstra vigtig dimension for inspiration og læring. Under færdighedstræning er man aktiv som enten observatør, terapeut eller stiller sig til rådighed som klient. Man erfarer således både igennem dét at modtage terapi som klient, udøve terapi som terapeut samt observere og gensidigt evaluere det indlærte stof i små grupper.

Færdighedstræningen er med til at sikre en integration af praktik og teori, samt at give en vis erfaring og rutine i at skabe et terapeutisk rum, relatere til klienter samt at oparbejde en evne til selvrefleksion og formålstjenstlighed som terapeut. Sideløbende med den klienterfaring du får med klienter i dit helt eget rum derhjemme, er færdighedstræningen således med til at opbygge dit fundament i livet som kommende professionel Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut.

Du skal regne med at komme til færdighedstræning 1-2 gange imellem hvert modul, sådan at du i løbet af din uddannelse får minimum 300 timers assistentstyret færdighedstræning. Datoerne for færdighedstræning meldes ud et halvt år i forvejen og kan ligge på hverdage, weekenddage eller aftener, således at alle har mulighed for at deltage uanset arbejdstider. Der er ingen ekstra udgifter for dig  ifb. med træningen, selvom vi på Tobias-Skolen som et af de eneste uddannelsessteder kører med professionelt styret færdighedstræning.

 

Egenterapi

Egenterapi betyder, at du under din uddannelse modtager terapi af en færdiguddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut eller anden psykoterapeut, der er godkendt af Tobias-Skolen. Snak med Lene Ince om det, hvis du allerede har en psykoterapeut, som du foretrækker at fortsætte hos. Det er muligt at få godkendt egenterapi som du har modtaget i perioden fra du tilmelder dig studiet til skolestart.

Egenterapien tjener det vigtige formål, at klargøre dig på det dybe personlige plan, til at arbejde med andre mennesker. Det er vigtigt som terapeut/psykoterapeut at have ryddet op i egen rygsæk og have et sundt fundament i egen krop, sjæl og psyke.

Du skal udover den terapi der er indeholdt i uddannelsesmodulerne samt i færdighedstræning  modtage 100 timers egenterapi hos en professionel psykoetareput. 1 time svarer til 45 min. Så hvis din psykoterapeut kører med sessioner á 1½ times varighed er det således i alt 50 sessioner.


Gruppesupervision med professionel og erfaren psykoterapeut

Formålet med at modtage supervision under uddannelsen er, at skærpe og forfine dine færdigheder, din formålsbevidsthed samt din evne til at arbejde konstruktivt med de dybere lag af terapien - overføring og modoverføringsprincipperne.
Ligeledes bliver du igennem supervisionen klar over dine egne ”blinde pletter” og evt. ubearbejdede temaer, som må bearbejdes, for at du kan udnytte dig selv fuldt og helt som færdiguddannet Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut.

Gruppesupervisionen foregår i små grupper på maks 4 studerende, og tager udgangspunkt i journalmateriale eller videogengivelser af det klientarbejde, du laver med klienter i dit eget rum derhjemme. Styrken ved gruppesupervision, er den læring det giver, at sidde som aktiv medsupervisant under en medstuderendes supervision. Det er intense og meget lærerige dage og antallet på kun 4 supervisanter sikrer, at alle får lige meget tid samt er aktive hele dagen.

Datoerne for supervision meldes ud et halvt år i forvejen, og du melder dig på efter behov. Når du går igang med at have klienter i "dit eget rum" er du ifølge skolens etiske retningslinjer forpligtet til at påbegynde supervision. Du skal i alt modtage 100 timers professionel supervision udover den supervision, der ligger implicit i undervisningen samt i færdighedstræningen. 

 

Klienterfaring - terapeutisk træning med klienter

For at sikre, at du har tilstrækkelig terapeutisk erfaring til, når du skal ud at skabe dit eget terapeutiske virke, er der indlagt 100 timers praktisk træning med klienter i løbet af uddannelsen. Det er i dette rum, at du for alvor lærer, hvem du er som terapeut, og det er her du for alvor lærer at holde rummet, møde klienten og navigere i det stof og den problematik, som klienten kommer med. 

Du fører selvevaluering og journaler for hver terapi, så du har mulighed for at følge din egen udvikling samt vende forskellige problematikker med din underviser og supervisor. Du skal i alt have udført 100 timers klienterfaring under den 4-årige uddannelse. Klienterfaringen superviseres i supervisionsgruppen. Tobias-Skolen gør et stort stykke arbejde for at støtte den enkelte studerende, i at opbygge et klientel, blandt andet ved at præsentere de studerende her på hjemmesiden, men også med direkte henvisninger samt supervision på dét at opbygge sit professionelle virke.

 

Hvad koster en psykoterapeutuddannelse?

 Gratis introduktionsdage om psykoterapeutuddannelsen på Tobias-Skolen

Gratis Intro-dage

Læs mere her

På Tobias-Skolens Psykoterapeutuddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut har vi  studerende fra hele Danmark: Sjælland, Jylland, Fyn.