TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Metode & teori i uddannelsen

En dyb forståelse for samspillet mellem Krop, Sind & Sjæl danner fundamentet for uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut.

En solid, terapeutisk uddannelse, hvor selve terapiformen bygger på et sundt, spirituelt livssyn og integrerer brugen af psykoterapi, kropsterapi, energiarbejde, åndedrætsterapi samt meditative guidninger til en samlet terapiform, der er særdeles rummelig, kraftfuld og effektiv.

Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapi på Tobias-Skolen. En kropsterapeutisk uddannelse. Bliv psykoterapeut.

Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapi

Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapi sigter mod kropslig og energetisk balance, frigørelse fra sindets fængsler/psykiske blokeringer samt sjælelig udfoldelse. Det betyder, at terapeuten er i stand til at tage udgangspunkt i netop den problematik, som klienten kommer med.

Uanset om den har et kropsligt, psykisk eller åndeligt udtryk, har vi som Spirituelle Integrative Krops- & Psykoterapeuter mulighed for at møde problematikken på det plan og med de værktøjer, der giver den dybeste forløsning.

Samtidig er Tobias-Skolens gennemgående fokus rettet mod klientens dybeste essens - sjælskernen - for at hjælpe ham/hende helt derind, hvorfra han eller hun med klarhed og personlig kraft kan navigere på sin livsvej. 

Grundtanken i psykoterapeutuddannelsen

En helt unik 4- årig uddannelse til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut. For dig der ønsker at kunne arbejde med alle lag af mennesket og med en stærk vifte af terapeutiske tilgange for både krop, energisystem, psyke og sjæl!

Grundtanken i Psykoterapeut uddannelsen er et stærkt fundament og mine 22 års erfaring som psykoterapeut. Lene Ince, skoleleder

"Fundamentet i uddannelsen er en dyb forståelse af samspillet mellem Krop, Sind & Sjæl. Skolens tilgang til arbejdet med det hele menneske udspringer dels af min egen 22 år lange læreproces med tusindvis af klientsessioner, undervisnings- og supervisions-opgaver samt mere end 12 års uddannelse inden for krops- og psykoterapi"

                                                                                             Lene ince - Skoleleder 

 

 Læs mere...

Terapeutiske værktøjer og metoder

Hvilke praktiske værktøjer og terapeutiske metoder mestrer du som færdiguddannet psykoterapeut fra Tobias-Skolen?

Uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut har fokus på evnen til at rumme og arbejde med det hele menneske - det gælder den dybe forståelse af, hvordan mennesker hænger sammen i krop, psyke og sjæl, men i særdeleshed også evnen til med forskellige terapeutiske metoder at arbejde med disse lag.

En intens terapeutisk uddannelse og dybe personlige processer. Træning i teorier og praktisk erfaring på Danmarks bedste psykoterapeutuddannelse

Intens, terapeutisk uddannelse

Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse er en holistisk, kropsterapeutisk uddannelse. Dels på grund af de dybe personlige processer, du kommer igennem, skærpelsen af dit eget sanseapperat; evnen til at sanse og vide, hvem det er den sanser (eget stof eller klientens) og hvordan du kan bruge det som del af terapien. Dels er uddannelsen spækket med terapeutiske teorier, forståelsesrammer, praktisk erfaring, træning og supervision.

Det er alt sammen med til at gøre dig stærk i rollen som inegrativ terapeut.

Læs mere...

 

Tag første skridt

Læs mere om gratis Intro-dage