TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Psykoterapeut-studerende på skolen

Som psykoterapeut-studerende på Tobias-Skolen, møder du vidt forskellige mennesker, der har hver deres unikke personlige historie og bagage.

Alle er det skønne mennesker med en mangfoldighed af erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde. Lige fra ufaglærte til ingeniører, pædagoger, sygeplejesker og psykologer.

Fælles for dem alle er lysten og viljen til faglig fordybelse, personlig vækst - individuelt samt i nær relation med en gruppe.

Psykoterapeutstuderende på skolen

Som psykoterapeutstuderende på Tobias-Skolen, møder du vidt forskellige mennesker, der har hver deres unikke personlige historie og bagage. Skønne mennesker med en mangfoldighed af  erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde, lige fra ufaglærte til ingeniører, pædagoger, sygeplejesker og psykologer. Fælles for dem alle er lysten og viljen til faglig fordybelse, personlig vækst - individuelt samt i nær relation med en gruppe.

Psykoterapeutstudeende på Tobias-Skolen - Hvem studerer til psykoterapeut - klar til skift som psyjoterapeut

En uddannelse med bredde og dybde

En del af vores elever har tidligere arbejdet med mennesker på den ene eller anden måde. De har måske oplevet, at de rammer, de hidtil har arbejdet under har været begrænsende i forhold til den dybde, de gerne vil have ind i arbejdet med mennesker, og finder derfor valget om en psykoterapeutuddannelse nærliggende.

Vi har ligeledes studerende, som ikke tidligere har beskæftiget sig med mennesker, men som hele tiden har følt sig trukket i den retning og nu er klar til det skift.

Andre af vores studerende har kortere alternative uddannelser bag sig og ønsker at bruge psykoterapeutuddannelsen til at samle deres kompetencer og fordybe sig yderligere.

læs mere om kvoter og optagelse

Psykoterapeutstudeende på Tobias-Skolen - Hvem studerer til psykoterapeut - klar til skift som psyjoterapeut

Bredde og dybde

 

 

En del af vores elever har tidligere arbejdet med mennesker på den ene eller anden måde. De har måske oplevet, at de rammer, de hidtil har arbejdet under har været begrænsende i forhold til den dybde, de gerne vil have ind i arbejdet med mennesker, og finder derfor valget om en psykoterapeutuddannelse nærliggende.

Vi har ligeledes studerende, som ikke tidligere har beskæftiget sig med mennesker, men som hele tiden har følt sig trukket i den retning og nu er klar til det skift.

Andre af vores studerende har kortere alternative uddannelser bag sig og ønsker at bruge psykoterapeutuddannelsen til at samle deres kompetencer og fordybe sig yderligere.

læs mere om kvoter og optagelse

Læs her hvad klienterne til skolens terapeuter siger!

Studerende og færdiguddannede Psykoterapeuter fra Tobias-Skolen gør en forskel!

Anbefalinger fra klienter
Mød Monica Winther og andre psykoterapeut studerende fra psykoterapeut uddannelsen på Tobias-Skolen, der fortæller om at blive båret og inspireret fagligt

...Båret, næret og inspireret fagligt og...
læs mere

Mød Erik Tams og andre færdiguddannede psykoterapeuter fra Tobias-Skolen. Hør om en dynamisk og kreativ terapeutisk vinkel til terapi.

Jeg fik støtte til at udfolde mig selv personligt og professionelt…
Erik Tams. Psykoterapeut fra Tobias-Skolen.
læs mere