TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Sammenlign psykoterapeut-uddannelser

Hvilken psykoterapeut-uddannelse er den bedste for mig?

Hvilken psykoterapeut-uddannelse klæder mig bedst på til livet som praktiserende psykoterapeut?

På hvilken skole får jeg mest teori, supervision og professionel sparring for min investering?

Det er spørgsmål, som vi mener, du bør stille dig selv i din udvælgelse af psykoterapeutisk uddannelsesinstitut.     

Det kan være svært at sammenligne de forskellige psykoterapeutuddannelser, og vi har herunder forsøgt at gøre det lidt lettere for dig.

Tobias-Skolens uddannelse er akrediteret den beskyttede titel Reg. Psykoterapeutisk Uddannelsested, hvilket sikrer dig en vis kvalitet og indhold i uddannelsen. Ligesom du efter endt uddannelse har mulighed for at søge FaDP om at blive Reg. Psykoterapeut. Reg. ordningen er skabt som et samarbejde imellem Styrelsen for patientsikkerhed og FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Sammenlign psykoterapeutuddannelser

Hvilken psykoterapeutuddannelse er den bedste for mig? Hvilken psykoterapeutuddannelse klæder mig bedst på til livet som praktiserende psykoterapeut? På hvilken skole får jeg mest teori, supervision og professionel sparring for min investering?

Dette er spørgsmål, som vi mener du bør stille dig selv i din udvælgelse af institut.     

Det kan være svært at sammenligne de forskellige psykoterapeutuddannelser, og vi har herunder forsøgt at gøre det lidt lettere for dig.

Tobias-Skolens uddannelse er akrediteret den beskyttede titel Reg. Psykoterapeutisk Uddannelsested, hvilket sikrer dig en vis kvalitet og indhold i uddannelsen. Ligesom du efter endt uddannelse har mulighed for at søge FaDP om at blive Reg. Psykoterapeut. Reg. ordningen er skabt som et samarbejde imellem Styrelsen for patientsikkerhed og FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Tobias-Skolen anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i følgende 9 punkter.

Modultimer og eksaminer

Uddannelsesdage på psykoterapeutuddannelsen. Ikke alle uddannelser har samme antal moduldage henover 4 år psykoterpeut uddannelserne varer

Modultimer og eksaminer

Ikke alle psykoterapeutuddannelser har samme antal modultimer/dage fordelt henover de 4 år, uddannelserne typisk varer. Hvis du sammenligner antal moduldage på Tobias-Skolens integrative psykoterapeutuddannelse med antallet af dage på et af landets største institutter, er forskellen 18 dages undervisning.

På et andet institut, der er  medlem af begge af landets to førende psykoterapeutforeninger, er der en forskel på ikke mindre end 42 undervisningsdage i forhold til Tobias-Skolen. Ser man på de fleste andre psykoterapeutuddannelser og i forhold til de kriterier, der i dag evalueres ud fra, tilbyder Tobias-Skolens uddannelse langt flere uddannelsesdage for de samme penge eller færre.

Det er derfor vigtigt, at du kigger efter antallet af modultimer/dage. Du kan her se Tobias-Skolens fordelingen af timer og moduler

I forhold til de kvalitetskriterier, som uddannelser evalueres ud fra i dag, er der et krav om mellem 4 og 6 eksaminer undervejs. Begrebet eksamen tolkes forskelligt fra sted til sted, hvilket betyder, at man på et af landets største institutter betragter en årlig evalueringssamtale som en eksamen og derudover kun har en enkelt afsluttende eksamen på uddannelsen.

På Tobias-Skolen har du en evalueringssamtale med skoleleder Lene Ince hvert år. Derudover er der undervejs i uddannelsen i alt fire eksaminer, hvoraf to foregår med ekstern censor. På den måde sikres det, at du hele tiden følges individuelt, og at du er på fagligt niveau fra år til år.

Holdstørrelse

Holdstørrelsen på psykoterapeutuddannelsen er vigtig for at kunne tilbyde verdens bedste psykoterapeutuddannelse

Holdstørrelse

På Tobias-Skolen lægger vi vægt på, at hvert hold ikke har mere end 15 deltagere. De forholdsvis små holdstørrelser gør, at du bliver set, hørt og mødt som studerende. Der er tid og plads til alles processer, hvilket kan være svært på andre uddannelser med 25-30 studerende på hvert hold.

På Tobias-Skolen kender vi, og i særdeleshed skoleleder og hovedunderviser Lene Ince, den enkelte studerende og hans eller hendes potentiale. Vi har et tæt samarbejde omkring den faglige og personlige rejse hen imod at blive psykoterapeut.

Det er vores erfaring, at dette aspekt er overordentligt væsentligt, hvis man skal kunne uddanne nogle af Danmarks bedste og mest velfunderede psykoterapeuter. Vi tror på, at det kun lader sig gøre i en tæt kontakt med den enkelte studerende og på en lille skole, hvor der ikke køres med for store hold.  

Færdighedstræning

Øvegrupper og færdighedstræning psykoterapi - lær psykoterapi af dine medstuderende på Tobias-Skolen

Færdighedstræning

Som en væsentlig del af din psykoterapeutuddannelse skal du imellem modulerne have praktisk træning med at udøve terapi med medstuderende. På mange psykoterapeutiske institutter, træner de studerende i selvstyrende grupper eller med en studerende fra en ældre årgang. På andre institutter er det anderledes.

På Tobias-Skolen er det færdiguddannede psykoterapeuter, som leder, støtter og superviserer under færdighedstræningen. Dette mener vi er effektivt og i særdeleshed forsvarligt. Det er med til at give dig din faglige og personlige sparring med et kompetent uddannet menneske, og vi mener, at det har stor betydning for dig og dit kommende virke som færdiguddannet psykoterapeut.

Læs mere her.

Egenterapi

Egenterapi skal være etisk korrekt. Sammenlign psykoterapeut uddannelser med egenterapi er vigtigt med en uddannet psyko terapeut

Egenterapi

Egenterapi, og dét at arbejde med sig selv, er en meget væsentlig del af uddannelsen til psykoterapeut. Igen er der stor forskel på, hvordan man på forskellige institutter tolker egenterapi. Enkelte steder kaldes det egenterapi, når en underviser laver terapi med én studerende ud af en gruppe på 30, imens de øvrige 29 kigger på og reflekterer med. Dette er helt sikkert en effektiv måde at lære at lave terapi på, men i vores øjne er det en del af den almindelige undervisning på psykoterapeutuddannelsen, og kan ikke udgøre det for egenterapi.

På nogle uddannelser kræves det, at den studerende går i terapi hos en psykoterapeut tilknyttet skolen. Det kræver vi ikke på Tobias-Skolen. Vi mener ikke, det er etisk korrekt, at du i det rum, der skal være helt dit eget, skal gå hos en terapeut, der er lønnet af skolen.  

På Tobias-Skolen skal du imellem modulerne have 100 timers egenterapi  hos en uddannet psykoterapeut. Du kan frit vælge din terapeut, men vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund skal leve op til skolens krav.

Supervision

kompetente psykoterapeuter uddannes på tobias-skolen og du kan sammenligne uddannelserne i dette afsnit

Supervision

Vi betragter professionel supervision som et særdeles vigtigt element af en terapeutisk uddannelse.  På Tobias-Skolen foregår supervisionen derfor i små grupper af max. 4 studerende og med skolelederen, eller en anden underviser, som supervisor. Formålet med supervision er at styrke og forfine dine færdigheder som psykoterapeut. Tobias-Skolen prioriterer små grupper igen for at sikre, at du får mest muligt ud af din supervision.

Vi har set eksempler på, at supervision foregår i store grupper på op mod 30 studerende per supervisor. Dette er i vores øjne langt fra nok til at sikre, at du som studerende rent faktisk bliver superviseret professionelt under din uddannelse. Andre steder opererer man med, at det fortrinsvis er ens medstuderende, der giver supervision.

På Tobias-Skolen vil vi gerne yde vores til at fremdyrke og uddanne nogle af Danmarks mest kompetente og bredtfavnende psykoterapeuter, både menneskeligt og fagligt. Derfor mener vi, at supervisionsdelen skal prioriteres højt.

Klienterfaring

Få klienterfaring under din uddannelse til psykoterapeut. Bliv mere sikker som terapeut.

Klienterfaring

Klienterfaring er den erfaring, du gør dig med at lave terapi med klienter derhjemme eller i dit eget terapilokale. Det er herigennem, du for alvor begynder at lande som den integrative kropsterapeut, du skal være. Det er i dette eget rum, at du bliver mere sikker og begynder at udfolde dine kompetencer som psykoterapeut.

Vi har meget fokus på udfoldelsen af den enkeltes terapeutiske kvaliteter og erfaringsbase. Vi hjælper og støtter dig i at opbygge din praksis løbende under uddannelsen, hvis det er det, du ønsker, og  derudover er der supplerende tilbud om at tilmelde sig skolens praksisgruppe, hvor du yderligere kan arbejde med at fundere dit virke som psykoterapeut.

Det er vigtigt at nævne, at alle vores studerende, der tilbyder terapi under uddannelsen, tydeligt gør kommende klienter opmærksom på, at de er studerende, og at de naturligvis får professionel supervision på deres arbejde.

Sygdomslære

Sygdomslære en en vigtig del af en integrativ psykoterapeutuddannelse, hvor du arbejder med det hele menneske

Sygdomslære

Sygdomslære er normalt ikke en del af den almindelige uddannelse til psykoterapeut, omvendt sker det ofte, at et menneske, ramt af en kronisk diagnose eller akut sygdom, søger psykoterapeutisk hjælp. Enten for at kunne stå stærkere i en svær tid eller for at arbejde dybere med de mulige følelsesmæssige årsager, der kan ligge til grund for en given fysisk sygdom.

Det er derfor essentielt, at du som Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut får en basisviden om kroppens sygdomme, balancer og ubalancer. 

 

Kompetente undervisere

På Tobias-Skolen møder du kompetente og håndplukkede undervisere på din psykoterapeut-uddannelse

Kompetente undervisere

Underviserne på Tobias-Skolen er alle håndplukkede til at undervise inden for netop deres interesse- og kompetencefelter. Fælles for dem er, at de har solid erfaring som udøvende psykoterapeuter, er trænede og inspirerende formidlere samt livskloge mennesker med hjertet på rette sted.

Mød underviserne samt Lene Ince, som er skolens founder, leder og hovedunderviser her

Vælg den, for dig, rette uddannelse

Vælg den rettet og bedste uddannelse for dig og start din livsrejse som integrativ psykoterapeut

Vælg den, for dig, rette uddannelse

Det er en stor beslutning at vælge psykoterapeutuddannelse. Vi har flere og flere studerende, der søger ind på Tobias-Skolen efter at være havnet et sted, som alligevel, af den ene eller den anden grund, ikke levede op til forventningerne.

Derfor opfordrer vi dig til at tage til Introduktionsmøder på de forskellige psykoterapeutuddannelser, du har interesse for. Mærk stedet, fornem fagligheden, sæt dig ind i menneskesynet og den terapiform, der udøves. Mød skolelederen eller dem, der står bag uddannelsen. Så er du godt på vej til at vælge den, for dig, rigtige livsrejse!

Læs mere om priser, indhold, timer mm.

 

Vil du vide mere om uddannelsen

Tilmeld dig gratis Intro-dag

Psykoterapeutuddannelse, retræter, kurser og gratis introduktionsdag. Tobias-Skolens uddannelse til spirituel integrativ krops- og psykoterapeut . Bliv psykoterapeut sammen med studerende fra Sjælland, Jylland, Fyn, Nordjylland, Djursland, København, Egå, Ringsted, Helsingør, Randers, Århus, Odder, Viborg, Skanderborg, Aarhus, Ry, Brædstrup, Ikast, Lemvig, Aalborg, Snekkersten, Esbjerg, Djursland, Middelfart, Odense, Frederikshavn, Herning, Hadsten, Esbjerg, Roskilde.