TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

Et møde er ikke bare et møde.....

Jeg fyldes af nydelsen i at kunne glæde hende og mærke den gensidige betydning, vi har for hinanden. Og ja, kærlighed mellem forælder og barn er anderledes “implicit” end den imellem mand/kvinde eller to voksne. Jeg er (som altid) men måske i særdeleshed lige i disse dage optaget af kærlighedsrelationen, fordi jeg om få dage skal undervise i dette yndlingsemne på Tobias-Skolens psykoterapeutuddannelse. Jeg er optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at åbne op til endnu dybere møder, et mere kontinuerligt og fuldkomment kærlighedsflow. En tyk fed relation af lyst, interesse, nye dybder, højder og bredder. Og jeg tænker på hvor ødelæggende og opslidende det er, at være i en kærlighedrelation hvor det der fulde JA ikke er der - og jeg taler ikke om et JA til formen “vi er kærester”, ægtefolk eller andet - for formen er mig så uendelig sekundær. Jeg taler om det der fuldkomne JA til mødet og til det at være “i sand relation”. Et møde er ikke bare et møde - ikke en form, men en tilstand! Og når der er et møde mellem to mennesker, der kun antager “formen af et møde”, men ikke rummer tilstanden af at mødes, så er det at jeg oplever det som ødelæggende. Indeni mig skaber det forvirring, afstand til mig selv og dissonans helt ned på celleplan. At være i denne tilstand over længere tid, er bare ikke okay for mig. Det er lig med “ikke liv”, uærlighed - dog ofte gemt bag egoets blinde vinkler, dobbeltsignaler og det lukker for det kærlighedsflow i hjertet, som ellers er dets helt naturlige tilstand. Når det så er sagt, så er det også en af de tilstande som mange kærlighedsrelationer må lære at danse med, og som vi på sigt kan blive bedre til at danse udenom, således at trinene ikke stagnerer der i “ikke-mødet”. At turde gå ind i en kærlighedsrelation indebærer et Ja til at besøge og genåbne de hjerterum, der måtte være blevet lukket i tidligere oplevelser af svigt, smerte eller tab. Et mod og en vågenhed til at eje og arbejde med sine egne lukkede rum og et mod til at turde løfte skyggerne op på det bevidste plan i relationen. I det bevidste møde mellem to der tør sige JA kan dette ske, og den dybe healing af hjertet - som noget i os bare vil, kan for alvor tage form.  

Kærlig dag til dig derude, Lene

Tilbage til siden