TOBIAS-SKOLEN
Krops- & psykoterapeut-uddannelse

360 gr. rundt om Integrativ Traumeterapi

Tre dages intensivt kursus i Integrativ Somatisk Traumeterapi for dig, der ønsker skærpelse og fordybelse i dit traumearbejde med dig selv og med klienter. Du er uddannet psykoterapeut eller er halvvejs i studiet, og har allerede basal viden om traumer og traumearbejde.

Er du Tobias-Skole-studerende, skal du som minimum have deltaget i modulet:  ”Når kroppen husker, det du vil glemme”, for at få det optimale ud af forløbet her.

Brug maillinket nederst, hvis du er i tvivl om hvorvidt kurset matcher dig.

Integrativ traumeterapi ⎟kursus og kurser i traumeterapi⎟

3 dages intensiv Traumeterapi

Næste forløb 2021 - Datoer på vej

 

Det er, igennem de seneste 20-30 års forskning og praksis i traumer verden over slået fast, at terapeutens evne til at arbejde integrativt, relationel samt at dosere/veksle imellem bottom up og top down-interventioner er helt afgørende og essentielt, i forløsningen af traumer og genetablering af oprindelige ventrale/sunde indre og relationelle tilstande.

Terapeuten må, igennem sin egen sanselighed kunne møde de dybe lag af (ofte) implicit hukommelse i klientens krop, og herigennem arbejde med en rig pallette af kropsterapeutiske interventioner, for herigennem at hjælpe klienten til forløsning af traumerne. Parallelt hermed, må der arbejdes med en gradvis tilvænning til (igen) at kunne rumme tryghed, relationel nærhed, glæde, nysgerrighed og kærlighed. Ligeså må klientens krop/nervesystem og psyke igen kunne rumme og processe  den forventelige usikkerhed, stress, sorg og angst, der hører til det at være menneske.

På disse tre dage, søger vi at komme 360° rundt om traumeterapi og få et samlet billede af, hvad det indebærer at hjælpe et menneske hele vejen hjem, til et velreguleret nervesystem og i en grundlæggende tryg tilstand i krop, sind og sjæl.

Du får indblik/genindblik og forståelse ind i nedenstående teorier, samt mulighed for at skærpe dine kompetencer indenfor de metoder, du trænger mest til at få endnu mere ind under huden. De praktiske terapeutiske øvelser på kurset, vælger du således ud fra interesse og behov i forhold til, hvor dine næste udviklingstrin i traumearbejdet er.

Den Polyvagale teori (Stephen Porges) brugt i praksis, og Tobias-Skolens model over nervesystemet og traumeterapien 360°  rundt, danner udgangspunkt for forløbet. Undervisningen er en vekselvirkning imellem oplæg, teori og oplæg/små demonstrationer ind i terapeutisk praksis, og som nævnt; træning i skærpelse af netop de metoder, du mærker, er dine næste skridt i traumearbejdet.
 

Vi skal således i teori og praksis arbejde med:

 • Polyvagal forståelse i teori og praksis
 • Regulering af/pendulering med sympaticus-tilstande (højarousal; flygt, kæmp, frys, angst og aggression mv.)
 • Regulering af/pendulering med dorsale tilstande (hypoarousal; kollaps, skam, relationel tilbagetrækning, dissociering mv.)
 • Integration af ventral værenstilstand; honninglommer og venskab med nervesystemet
 • Etablering af sunde parasympatiske tilstande (søvn, pauser, at rumme ro, stilhed mv.)
 • Relationelt arbejde ift. ventrale, dorsale og sympaticus-tilstande
 • Traumeforløsning via guidede øjen- & kropsbevægelser (ny og opdateret form) nu med integration af ventrale livsmantraer.
 • At bearbejde og integrere fragmenterede dele, som en naturlig del af traumeterapien
 • Bottom up arbejde med læsning/sansning af de autonome lag, forstærkning af bevægelser guidning af modsatrettede bevægelser og integration af grundbevægelser
 • Traumeterapi med berøring
 • Placering af traumer samt korrektion af tidslinjen og frisættelse af nuet

Der er plads til max. 12 deltagere.

Tilmelding er bindende og kan ske her direkte på mail


Pris: kr. 3.300,-

 

Tid og sted:


Sjælland

Tobias-Skolen, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge (Overnatning mulig efter aftale 150,- pr. nat)


Jylland

Tobias-Skolen, Hesselhøjvej 3, 8370 Hadsten (overnatning mulig efter aftale 150,- pr. nat)

 

 

Lene inces blog om psykoterapi og psykoterapeut uddannelse

Se alle Tobias-Skolens kurser her

Det sker ...